Bliv medlem

Dansk PersonTransport er en brancheforening, der tæller ca. 350 medlemmer, og som samler al persontransport på vej. Vores medlemmer befinder sig bl.a. i bus-, taxi- og limousinebranchen, hvilke til stadighed bliver mere og mere sammenfaldende, og i stigende grad får fælles interesser.

Som medlem af Dansk PersonTransport bidrager du til, at foreningen succesfuldt kan varetage persontransportens politiske interesser. Jo flere medlemmer, desto større bliver gennemslagskraften over for politiske beslutningstagere og aktører med politisk indflydelse.

Som medlem vil du bl.a. modtage brancherelevant stof via vores ugentlige medlemsnyt samt vores medlemsblad ‘Mobilitet’, som udkommer seks gange årligt. Udover at modtage brancherelevant stof får du også adgang til rådgivning fra vores sekretariat. Sekretariatet rådgiver bl.a. i momsregler, kontraktforhold, udlandskørsel, bus- og taxilovgivning, miljøledelse og meget, meget mere.

I kraft af Danske PersonTransport størrelse og evne til at indgå lukrative aftaler på vegne af en stor medlemsskare, vil du derudover også have mulighed for at benytte dig af diverse medlemsfordele og rabat-aftaler. Disse medlemsfordele og rabat-aftaler omfatter en bred vifte af områder, heriblandt benzinpriser, forsikringer og restauranter.

Du vil desuden blive en del af et sundt fællesskab af branchefolk og få mulighed for at deltage i diverse arrangementer og studieture, faglige såvel som sociale.

Pris for medlemsskab
Du kan kontakte os via kontaktoplysningerne til højre, såfremt du ønsker nærmere information og/eller tilsending af materiale, priser og medlemskab. Alle virksomheder, der har tilladelse til og udfører erhvervsmæssig persontransport indenfor bus, taxi, limousine, offentlig kørsel og sygetransport samt driver bestillings- eller kørselskontorvirksomhed kan blive medlemmer.

Download indmeldingsblanket her: Indmeldelse.

Associeret medlemskab
Er du leverandør, samarbejdspartner eller har du på anden vis interesser i branchen, kan du blive associeret medlem af Dansk Persontransport – dvs. medlem uden stemmeret.

Kort sagt indebærer et associeret medlemsskab adgang til lukkede dele af hjemmesiden samt adgang til foreningens nyhedsbrev og -blad. Du vil derudover få eksklusive rabatter på sponsorater og annoncering samt mulighed for at deltage i Dansk Persontransports medlemsmøder og arrangementer.

De forskellige fordele ved at indgå i et associeret medlemskab er følgende:

  • Firmalogo på Dansk PersonTransports hjemmeside, hvilket sikrer, at vognmænd og andre med et klik nemt kan få adgang til information omkring de tilbudte services og produkter.
  • Adgang til DPT’s årsmøde, kredsmøder og medlemsmøder.
  • Retten til at blive spurgt først omkring sponsormuligheder.
  • Muligheden for at publicere artikler og pressemeddelelser (max. 150 ord) via DPT’s ugentlige Medlemsnyt, der bl.a. sendes til medlemmerne, de associerede medlemmer samt diverse abonnenter med interesse i foreningens arbejde. Disse medier kan bruges til at informere omkring services eller nye tiltag maksimalt 1 gang pr. måned – men er ikke et generelt reklamemedie.
  • Adgang til DPT’s medlemsdel på hjemmesiden.
  • Abonnement på vores magasin Mobilitet samt prioritetsret og 10 % rabat på listepriser på annoncer i Mobilitet, som udkommer 6 gange årligt.
  • Mulighed for at deltage i (og foreslå) arbejdsgrupper organiseret af DPT.
  • Mulighed for at lave samarbejdsaftaler med DPT til gavn for DPT’s medlemmer. DPT vil i givet fald arbejde aktivt sammen med jer for at realisere samarbejdet f.eks. ved markedsføring af jeres services og produkter overfor DPT’s medlemmer og andre mulige interessegrupper.

For nærmere information omkring priser for associeret medlemskab og sponsorater, kan vi kontaktes via oplysningerne vist i menuen til højre. Se også dette dokument for mere detaljerede oplysninger.

Du kan downloade indmeldingsblanketten til associeret medlemsskab her: Associeret medlemskab.