Bliv medlem

Dansk PersonTransport er en brancheforening, som samler al persontransport på vej. Foreningens medlemmer befinder sig bl.a. i bus-, taxi- og limousinebranchen, som til stadighed bliver mere og mere sammenfaldende og i stigende grad får fælles interesser.

Ved at virksomhedsejerne indenfor persontransportens fagområde organiserer sig under én samlet organisation, Dansk PersonTransport, er det muligt at opnå fordele og udføre funktioner, som ikke var mulige, hvis alle de enkelte virksomheder skulle varetage dem alene. Sammen står vi stærkere.

Derfor får du som medlem af Dansk PersonTransport adgang til en række forskellige fordele, som tæller:

 • Modtagelsen af brancherelevant stof – både gennem vores ugentlige medlemsnyt samt vores medlemsblad ‘Mobilitet’, der udgives fire gange årligt.
 • Adgang til rådgivning fra vores sekretariat, der bl.a. kan hjælpe dig med momsregler, kontraktforhold, udlandskørsel, bus- og taxilovgivning, miljøledelse og meget mere.
 • Adgang til materiale og vejledninger om egenkontrol af bremser, persondataforordningen, køre- og hviletid, udbud og meget mere.
 • Adgang til en række lukrative medlemsaftaler, der omfatter en bred vifte af områder, heriblandt brændstof, forsikringer, restauranter, skift af ruder og syn af køretøj. Læs mere om foreningens medlemsaftaler her.
 • Du vil bidrage til brancheforeningens tyngde, når foreningen varetager persontransportens politiske interesser. Jo flere medlemmer, desto større bliver vores gennemslagskraft over for politiske beslutningstagere og aktører med politisk indflydelse.
 • Du vil blive en del af et sundt fællesskab af branchefolk og få mulighed for at deltage i diverse arrangementer og studieture, faglige såvel som sociale.
 • En masse andre fordele. Udfyld formularen i højre side for at blive kontaktet for at høre mere.

Pris for medlemsskab
Du kan kontakte os på tlf. 7022 7099 eller mail info@dpt-dk.org eller bed om at blive kontaktet via formularen til højre, såfremt du ønsker nærmere information og/eller tilsending af materiale, priser og medlemskab. Alle virksomheder, der har tilladelse til og udfører erhvervsmæssig persontransport inden for bus, taxi, limousine, offentlig kørsel og sygetransport samt driver bestillings- eller kørselskontorvirksomhed kan blive medlemmer.

Download indmeldingsblanket her: Indmeldelse.

Associeret medlemskab
Er du leverandør, samarbejdspartner eller har du på anden vis interesser i branchen, kan du blive associeret medlem af Dansk Persontransport – dvs. medlem uden stemmeret.

Kort sagt indebærer et associeret medlemsskab adgang til lukkede dele af hjemmesiden samt adgang til foreningens nyhedsbrev og -blad. Du vil derudover få eksklusive rabatter på sponsorater og annoncering samt mulighed for at deltage i Dansk Persontransports medlemsmøder og arrangementer.

De forskellige fordele ved at indgå i et associeret medlemskab er følgende:

 • Firmalogo på Dansk PersonTransports hjemmeside, hvilket sikrer, at vognmænd og andre med et klik nemt kan få adgang til information omkring de tilbudte services og produkter.
 • Adgang til DPT’s årsmøde, kredsmøder og medlemsmøder.
 • Retten til at blive spurgt først omkring sponsormuligheder.
 • Muligheden for at publicere artikler og pressemeddelelser (max. 150 ord) via DPT’s ugentlige Medlemsnyt, der bl.a. sendes til medlemmerne, de associerede medlemmer samt diverse abonnenter med interesse i foreningens arbejde. Disse medier kan bruges til at informere omkring services eller nye tiltag maksimalt 1 gang pr. måned – men er ikke et generelt reklamemedie.
 • Adgang til DPT’s medlemsdel på hjemmesiden.
 • Abonnement på vores magasin Mobilitet samt prioritetsret og 10 % rabat på listepriser på annoncer i Mobilitet, som udkommer 6 gange årligt.
 • Mulighed for at deltage i (og foreslå) arbejdsgrupper organiseret af DPT.
 • Mulighed for at lave samarbejdsaftaler med DPT til gavn for DPT’s medlemmer. DPT vil i givet fald arbejde aktivt sammen med jer for at realisere samarbejdet f.eks. ved markedsføring af jeres services og produkter over for DPT’s medlemmer og andre mulige interessegrupper.

For nærmere information omkring priser for associeret medlemskab og sponsorater, kan vi kontaktes via oplysningerne vist i menuen til højre. Se også dette dokument for mere detaljerede oplysninger.

Du kan downloade indmeldingsblanketten til associeret medlemsskab her: Associeret medlemskab.