20.02.2020

Værdisæt


Konkurrence på fair og lige vilkår
Et medlem af Dansk PersonTransport:

 • Bringer ikke konkurrenter i offentlig miskredit.
 • Medvirker ikke i prisaftaler, som sætter konkurrencen ud af kraft.
 • Respekterer gældende lovgivning og myndighedernes ret til kontrol og sanktioner.

Ordentligt arbejdsmiljø
Et medlem af Dansk PersonTransport:

 • Har en respektfuld tilgang til alle ansatte og betragter dem som en vigtig ressource.
 • Har en respektfuld tone over for samarbejdspartnere og kunder samt deres ansatte.

Prioriterer sikkerhed
Et medlem af Dansk PersonTransport:

 • Prioriterer sikkerhed højt for passagerer, egne ansatte og medtrafikanter.
 • Har klare sikkerhedsprocedurer for de opgaver, der udføres.
 • Medvirker til at fremme en trafikkultur, der bygger på gensidigt hensyn.

Professionel ledelse
Et medlem af Dansk PersonTransport:

 • Agerer økonomisk ansvarligt.
 • Rapporterer nøgletal i overensstemmelse med lovens krav.
 • Har løbende fokus på udviklng og forbedringer, herunder uddannelse af medarbejderne.

Repræsenterer erhvervet positivt
Et medlem af Dansk PersonTransport:

 • Svarer ærligt og åbent ved henvendelser fra offentligheden.
 • Medvirker til at fremstille et tillidsvækkende billede af vores erhverv.

Miljømæssige hensyn
Et medlem af Dansk PersonTransport:

 • Har løbende fokus på at effektivisere og optimere energiudnyttelsen i det daglige arbejde.
 • Er positiv over for forsøg og projekter, der kan hjælpe til at effektivisere og mindske påvirkning af miljø og klima.