Om os

Foreningens formål
Dansk PersonTransport (DPT) er den faglige brancheforening for bus- og taxivognmænd i Danmark.

Foreningen DPT blev dannet ved fusionen den 1. januar 2019 mellem Dansk Taxiråd (DTR) og Danske Busvognmænd (DB) og repræsenterer i dag repræsenterer ca. 350 medlemmer.

I henhold til foreningens vedtægter har Dansk PersonTransport til formål at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser og rettigheder ved forhandling og samarbejde med myndigheder og andre erhvervsorganisationer i ind- og udland for derved at sikre de bedst mulige betingelser for medlemmernes udøvelse af deres erhverv.

Udover at varetage bus- og taxivognmændenes erhvervspolitiske interesser kan foreningen tilbyde brancherelevant information, rådgivning og vejledning samt forskellige medlemstilbud.

Foreningens struktur
Foreningen er både bygget op efter en kreds- og sektorstruktur. Kredsene er delt op i Kreds 1 (Nord- og Midtjylland), Kreds 2 (Sydjylland og Fyn) og Kreds 3 (Sjælland og øerne). Alle medlemmer tilhører derudover en eller flere fagsektorer, der består af rutekørsel, turistkørsel, offentlig kørsel og taxikørsel.

Derudover rummer foreningen en række associerede medlemmer, bestående af samarbejdspartnere, leverandører og/eller andre aktører med interesser i branchen. Disse medlemmer nyder godt af samme fordele som aktive medlemmer, dog uden stemme- og opstillingsret.

Foreningens overordnede ledelse varetages af Hovedbestyrelsen der består af 8 personer. Landsformanden, der er valgt direkte på Årsmødet, er formand for Hovedbestyrelsen. Derudover består hovedbestyrelsen af formanden for hver af de 3 kredse samt 4 sektorudvalg. Således er der gennem valgsystemet sikret en demokratisk repræsentation af foreningens medlemmer fordelt på både geografi og forretningsområder samt en overordnet koordinering af arbejdet i de 3 kredse og de 4 sektorudvalg.

I menuen til højre kan man få et overblik over Dansk PersonTransports værdisæt og vedtægter samt de personer, der i øjeblikket arbejder i Dansk PersonTransports Hovedbestyrelse, kredse og sektorer.