Offentlig kørsel

|11.11.2017

Busserne bremses – branchen fortsætter arbejdet

TV2 Nord beretter, at politiet har fundet fejl og mangler på bremserne på nogle af de busser, der bruges til bybustrafikken i Aarhus. Politiets kontroller vil fortsætte den kommende tid.


Branchedirektør: Kontrol er vigtigt…
Resultaterne vidner ifølge Steen Bundgaard, adm. direktør i brancheforeningen Danske Busvognmænd, om, at de initiativer, der er sat i søen for at forbedre bussernes bremser, skal følges helt til dørs: ”Vi er bekendte med, at de to berørte selskaber har programmer og procedurer for kontrollen og vedligeholdelsen af bussernes bremser. Det er selvfølgelig det første og vigtigste skridt, og som brancheorganisation understøtter vi derfor vore medlemmers arbejde med vedligeholdelsen og kontrollen af bussernes bremser,” udtaler Steen Bundgaard.

  1. Udarbejdelse af vejledning til kontrol af bussernes bremser
  2. Medlemsmøder med oplæg og præsentationer fra Applus, landets største synsvirksomhed
  3. Aftaler om gratis bremsetest hos Applus for foreningens medlemmer

… og det er samarbejde også
Derudover er et godt samarbejde mellem busoperatører, trafikselskaber og myndigheder helt centralt i arbejdet, mener direktøren:

”Og samarbejdet går rigtigt godt”, udtaler han. ”For det første har vi en god dialog og opfølgning med Nordjyllands Trafikselskab og de andre trafikselskaber om vores aktiviteter på området. For det andet er vi ved at udarbejde en model, hvorefter politiet effektivt kan foretage uanmeldt kontrol af busserne på en måde, hvor passagerne generes mindst muligt. Og endelig, for det tredje, er vi ved at udrede data og statistik, så vi kan komme bagom målingerne og tallene bag bussernes bremser. Dette arbejde foregår i en god dialog med både politiet og Færdselsstyrelsen,” udtaler Steen Bundgaard og tilføjer:

”Jeg vil ikke negligere alvoren bag de tal og målinger, der kommer fra politiets kontrol i Aalborg, men jeg er overbevist om, at vore initiativer og samarbejde med myndighederne vil betyde, vi fremadrettet får bedre tal for bussernes bremser. Vi fortsætter arbejdet.”