Taxikørsel

|08.02.2019

Lovforslag om skærpede miljø- og energikrav sendes i høring

En ny ændringsbekendtgørelse der bl.a. trinvis strammer energikravene ved førstegangsregistrering af en bil, der anvendes til erhvervsmæssig personbefordring eller -transport, sendes i høring. DPT har til sinde at afgive høringssvar og er åbne for indspark fra vore medlemmer.


I en ny ændringsbekendtgørelse, fremsat i forbindelse med regeringens klimaudspil, lægges der op til to markante ændringer for nye køretøjer, der skal anvendes til erhvervsmæssig personbefordring eller -transport.

Konkret tilsiger ændringsbekendtgørelsen, at taxier skal leve op kravene til energiklasse A+, hvis den registreres i tidsrummet mellem den 1. juli 2019 og 30. juni 2020. Fra 1. juli 2020 hæves kravet til energiklasse A++.

Derudover medfører ændringsbekendtgørelsen en forandring af de gældende miljøkrav. Stemmes forslaget igennem, skal køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport og -befordring første gang efter 1. juli 2019 eller senere, opfylde Euro 6b frem for Euro 6, som er det nuværende krav.

Dansk PersonTransport agter at afgive høringssvar, og er i den forbindelse interesserede i at høre indspark fra vores medlemmer. Har du noget på hjerte, kan du kontakte Trine Wollenberg. Kontaktinfo fremgår i boksen til højre. Der er høringsfrist den 7. marts 2019.

Læs mere om ændringsbekendtgørelsen via følgende links:
– Høringsbrev
– Udkast til ændring i bekendtgørelse om energi og miljøkrav til taxier m.v.