3.7 – Garantistillelse i udbuddet
12 februar 2019

Størrelsen på garantistillelsen bør stå i forhold til kontraktstørrelsen – som udgangspunkt mener DPT, at den bør ligge mellem 25.000-75.000 kr. Krav om garantistillelse er ifølge DPT den mest rimelige måde at sikre leveringsdygtigheden i udbuddet på. Læs evt. mere under afsnit 2.2.

4.1 Hvor lange kontrakter bør man lave i den kommunale kørsel?