4.1 – Hvor lange kontrakter bør man lave i den kommunale kørsel?
12 februar 2019
  • Fire år er en passende kontraktlænge for kørselsordningerne.
  • Mulighed for forlængelse på et til to år er også en god idé: Eventuel forlængelse bør være betinget af begge parters accept.

4.2 Hvor meget bør kommunen kunne skære i kontrakten?