12.02.2019

2.2 – Hvilke egnethedsvurderinger er relevante i udbuddet?


ESPD-dokumentet fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiveren opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Krav til bydernes egnethed bør anvendes med omtanke. Det kan være en fordel at sikre sig, at der er en økonomisk bund hos de virksomheder, der afgiver tilbud, men det er også med risiko for, at virksomheder, der kunne afgive et fornuftigt og bæredygtigt tilbud, udelukkes på baggrund af formalia.

Erhvervsmæssig personbefordring med såvel personbil som bus er omfattet af særlige tilladelseskrav (busloven og taxiloven), hvorefter virksomheden og dennes leder lever op til specifikke krav i forhold til faglighed (uddannelse), økonomi og vandel. Det kan være en god idé at kræve dokumentation for, at tilbudsgiveren har tilladelse efter lov om buskørsel i forbindelse med udvælgelsen eller alternativt kan opnå denne (forhåndsgodkendelse fra Trafik- og Byggestyrelsen).

En alternativ måde at sikre at det økonomiske fundament er til stede, er at bede om en sikkerheds- eller garantistillelse hos leverandøren. Størrelsen på garantistillelsen bør stå i forhold til kontraktstørrelsen (se afsnit 3.7).

2.3 Hvordan bør afregning i udbuddet/kørslen foregå?