Turistkørsel

|14.05.2019

Udenlandske busvirksomheder tvinges til at lade sig momsregistrere

Skatteministeriet meddeler, at flere udenlandske busselskaber er blevet tvunget til at lade sig momsregistrere som følge af politiets kontrolaktioner det forgangne år.


Dansk PersonTransport har endnu en gang rettet henvendelse til skatteminister Karsten Lauritzen (V) for at følge op på ministerens lovning om at øge kontrolindsatsen over for udenlandske busser i landet. Foreningen har nu modtaget svar fra ministeriet.

I svaret nævnes det, at 6 virksomheder i forlængelse af politiets kontrolaktion 26. juni 2018 er blevet tvunget til at lade sig momsregistrere (læs mere om kontrollen her). Derudover har den efterfølgende sagsbehandling vist, at 7 ud af de 22 kontrollerede virksomheder på tidspunktet for kontrolaktionen faktisk var momsregistreret i Danmark, selvom kun 1 chauffør var i stand til at fremvise bevis for dette på stedet. SKAT oplyser også, at de forsøger at indhente registreringsblanketterne for de resterende 9 virksomheder ved hjælp af de respektive udenlandske skattemyndigheder.

Endeligt meddeler ministeriet, at der, udover kontrolaktionen 26. juni 2018, også er blevet foretaget to yderligere kontroller. Kontrollerne fandt henholdsvis sted den 16. august 2018 i Helsingør og den 4. september 2018 i København. Her blev i alt 11 udenlandske buschauffører kontrolleret. Kontrollerne viste, at blot 3 virksomheder var momsregistreret i Danmark, mens 2 er blevet momsregistreret under den efterfølgende sagsbehandling. De resterende 6 virksomheder er stadig under sagsbehandling.

Flere momsregisterede selskaber er positivt, men vi er slet ikke nået i mål
Det glæder Michael Nielsen, adm. direktør i Dansk PersonTransport, at SKAT har fået flere udenlandske busselskaber til at momsregistrere sig. Dog understreger han, at processen har været for lang tid undervejs, og at kontrollerne bør udføres i et større omfang, når nu de viser så alvorlige problemer.

“Først og fremmest er det positivt, at SKAT endelig har skredet ind og tvunget flere selskaber til at lade sig momsregistrere. Nu mangler vi bare at sikre betalingen af den lovpligtige moms, samt at få overstået sagsbehandlingen hurtigst muligt for de resterende selskaber, således at deres tydelige momsunddragelse kan stoppes. Jeg bliver nødt til at understrege, at sagsbehandlingen kun kan gå for langsomt, da de danske turistbusselskaber bliver mere og mere pressede for hver dag der går,” lyder det fra Michael Nielsen, som fortsætter:

“Derudover bør der hurtigst muligt foretages flere kontroller, når problemet tydeligvis er så vidtgående. Det er selvfølgelig positivt, at 2018 kontrollerne førte til yderligere 8 momsregistreringer, men at 15 ud af 33 stadigvæk ikke har momsregistreret sig, er et voldsomt alarmerende tal – og dette ud af et meget lavt antal kontrollerede busser der, i hvert fald i kontrollen den 26. juni, inkluderede en hel del nordiske samt tyske busser, idet de østeuropæiske busser hurtigt havde forladt København, da de konstaterede at en kontrol var i gang. Tallene kan derfor umuligt blive opfattet som tilfredsstillende hos SKAT, og indsatsen bør derfor intensiveres, så vi kan komme problemet til livs, hvilket også er grunden til, at DPT har valgt at politianmelde udenlandske busselskaber, hvis vi kan konstatere, at de ikke er momsregistrerede.”