19.07.2018

Kontrol af udenlandske busser gav pote

26. juni foretog politiets tungvognssektion sammen med SKAT og Arbejdstilsynet på opfordring fra Danske Busvognmænd kontrol af udenlandske busser i København. Ifølge de foreløbige tilbagemeldinger betragter Danske Busvognmænd kontrollen som en succes.


Den 26. juni foretog politiet, Skat og Arbejdstilsynet kontrol af 22 udenlandske turistbusser i København. De kunne konstatere at kun få af chaufførerne var tilmeldt det lovpligtige register for udenlandske tjenesteydere (RUT). Skat er nu også gået i gang med at kontrollere momsregistrering og -afregning for de udenlandske bussers kørsel i Danmark.

Adm. direktør i Danske Busvognmænd Michael Nielsen er meget tilfreds med at myndighederne tager affære: ”Selvom udenlandske busser i princippet kan opholde sig op mod tre måneder ad gangen på dansk jord efter den lempelige fortolkning, som de danske myndigheder bruger, så har vi en begrundet mistanke om, at mange udenlandske busvognmænd undlader at betale moms af kørslen i Danmark. Det er ikke alene ulovligt, men også stærkt konkurrenceforvridende,” udtaler Michael Nielsen, der i øvrigt kan meddele, at de fleste af de udenlandske busser der blev kontrolleret kørte for et udenlandsk rejsebureau.

Udover momsbetalingen skal en udenlandsk busvognmænd, der udstationerer en buschauffør i Danmark, også anmelde den udenlandske chaufførs ophold i landet til Arbejdstilsynet via RUT systemet.  Denne overtrædelse alene kan straffes med bøde på op til 10.000 kroner.

Mistænkeligt få udenlandske busser på vejene
Mest af alt undrer Michael Nielsen sig over, at de udenlandske busser tilsyneladende forsvandt fra København henover eftermiddagen, på dagen hvor kontrollen blev afholdt. ”De var simpelthen forsvundet fra de steder i København, hvor de normalt opholder sig,” konstaterer Michael Nielsen og fortsætter: ”Jeg skal ikke kunne sige om der var tale om et organiseret advarselssystem om kontrollen blandt de udenlandske chauffører, men det var i hvert fald bemærkelsesværdigt og tyder vel på at de har noget at skjule.”