Offentlig kørsel

|09.08.2013

Tempo 100: Busser må køre 100 km/t!

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej blev i dag, d. 9. august, trykt i Lovtidende. Det betyder, at godkendte busser fra lørdag d. 10. august må køre 100 km/t.


Fra lørdag d. 10. august 2013 har Tempo 100-godkendte busser måtte køre op til 100 km/t på danske motorveje såfremt:

 • Bussen ikke er tilkoblet påhængskøretøj
 • Bussen kun befordrer siddende passagerer
 • Bussen bagpå er forsynet med et dansk Tempo 100-mærke.
 • Bussen har sikkerhedsseler ved alle pladser, inkl. Kørestolspladser.

Bussen skal desuden være godkendt ved syn og registreret i Køretøjsregistret som Tempo 100-bus.

Overgangsordning: Hvis din bus allerede er godkendt til tempo 100 kørsel i Tyskland

 1. Hvis bussen er indregistreret første gang før d. 8. dec. 2007og i forvejen er godkendt til Tempo 100-kørsel i Tyskland og er forsynet med et autoriseret tysk Tempo 100-mærke bagpå, må den imidlertid allerede nu og frem til 10. august 2014 køre op til 100 km/t på motorveje i Danmark uden det danske Tempo 100-mærke. Bussen skal så ved førstkommende syn godkendes og registreres i køretøjsregisteret med Tempo 100 og forsynes med Dansk Tempo 100-mærke.
 2. Hvis bussen er indregistreret første gang d. 8. dec. 2007 eller senereog godkendt til Tempo 100-kørsel i Tyskland, vil det fremgå af Køretøjsregisteret, og så må bussen allerede nu og frem til d. 10. nov. 2013 køre op til 100 km/t på motorveje i Danmark uden det danske Tempo 100-mærke. I de fleste tilfælde vil Tempo 100-godkendelsen på disse fremgå af registreringsattesten. Man skal altså på disse køretøjer inden 10. nov. i år have monteret det danske Tempo 100-mærke for fortsat at måtte køre 100 km/t herhjemme. Det sker (muligvis mod en mindre betaling) ved henvendelse til et synssted, hvor mærket sættes på.

Hvis din bus ikke er godkendt til Tempo 100 kørsel i Tyskland.
Hvis bussen er indregistreret første gang før 8. dec. 2007og ønskes godkendt til Tempo 100-kørsel i Danmark, skal bussen synes, og opfylde betingelserne i Bilag 1 i Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100 kørsel på motorvej.

Download Bilag 1 og 2.

Godkendelsen bliver så indført i køretøjsregisteret. Bussen skal samtidigt forsynes med et dansk Tempo 100-mærke.
Det er ikke en hindring, at bussen eventuelt er godkendt med ståpladser, disse må blot ikke anvendes ved højere hastighed på motorvej end de alm. gældende hastighedsregler, da alle passagerer så skal befordres siddende.

Det kan kort nævnes, at bussen bl.a. skal:

 • være forsynet med retarder eller motorbremse
 • have en motoreffekt med mindst 11 kW pr. ton tilladt totalvægt.
 • have hastighedsbegrænser hvis bussen er registreret første gang efter 1. jan. 1988
 • ikke må have opskårne dæk.
 • opfylde særlige krav til sæder og nakkestøtte

Dertil kommer flere andre detailkrav jf. det omtalte bilag 1.

Hvis bussen er indregistreret første gang 8. dec. 2007 eller senereskal bussen synes og godkendes til Tempo 100 kørsel. Godkendelsen indføres så i køretøjsregisteret.

Det er et krav, at bussen opfylder EU-direktiv 2001/85 (busdirektivet), eller ECE-regulativ 107/02. Det kan for nyere biler evt. fremgå af bilens registreringsattest og fabrikationsplade, hvis bilen opfylder nævnte direktiv.

Hvis det ikke af bilens registreringsattest og fabrikationsplade fremgår, at bilen opfylder nævnte direktiv, skal der ved syn fremlægges dokumentation for at køretøjet opfylder kravet.

Det kan ske i form af:

 • Fabrikantens originale erklæring om, at bussen opfylder busdirektivet 2001/85 eller
 • Det originale COC-dokument for det færdige uændrede køretøj eller
 • Den originale ”Gutachten” hvoraf det fremgår at bussen er godkendt til Tempo 100 i Tyskland. ”Gutachten” må ikke være ældre end d.8. dec. 2007. (Denne ”Gutachten” er af nogle busfabrikanter leveret med bussen som ny).