Offentlig kørsel

|20.12.2017

Stort udbud kan kræve tilladelser til sygetransport

Region Hovedstaden gør opmærksom på, at der i forbindelse med den nye taxilov forventes begrænsning i antallet af tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring i personbil, der kan udstedes efter 1. januar 2018. Det kan derfor være en god ide at søge disse tilladelser inden nytår, hvis man vil byde på regionens kommende udbud.


Region Hovedstaden har netop sendt en forhåndsmeddelelse ud på udbud.dk, hvor man meddeler, at man forventer at iværksætte et udbud omfattende 200-225 køretøjer i 2018. Regionen anbefaler derfor, at interesserede tilbudsgivere allerede nu tager stilling til, om man har tænkt sig at byde på opgaven. I så fald kan det nemlig være en god ide at sikre sig de nødvendige sygetilladelser inden 1. januar 2018, hvor den nye taxilov træder i kraft.

Sygetransporttilladelser udstedt efter den gamle taxilov vil gælde til deres udløb.

”Hvis man vil kunne byde på Region Hovedstadens udbud skal man naturligvis have sikret sig, at man har det tilstrækkelige antal tilladelser til at udføre kørslen. Det kan man gøre ved at søge tilladelser til sygetransport hos kommunen inden 1. januar 2018,” forklarer chefkonsulent i Danske Busvognmænd, Michael Branner. Ansøgninger om tilladelser modtaget af en myndighed inden udgangen af 2017 kan nemlig indtil 1. marts imødekommes såfremt ansøgeren opfylder betingelserne.

”Vi kender ikke de specifikke udbudsbetingelser for Region Hovedstadens udbud endnu, men kontraktkørsel for regioner vil de kommende år kun kunne blive udført med sygetransporttilladelser og taxitilladelser udstedt efter den gamle taxilov, bustilladelser og så selvfølgelig den kommende universaltilladelse, der dog kun vil være et begrænset antal af i løbet af overgangsperioden. Vi har naturligvis gjort Region Hovedstaden opmærksom på, at udstedelse af bustilladelser fortsætter som hidtil – også efter den nye taxilov træder i kraft,” lyder det fra Michael Branner.

Overgangsordning

  • Du nuværende tilladelser til OST-kørsel, limousinekørsel, sygetransport og taxikørsel vil gælde til de udløber.
  • I 2018 vil der blive udstedt op til 650 nye universaltilladelser (200 i første kvartal og 150 de efterfølgende).
  • Såfremt der er flere ansøgere end universaltilladelser vil der blive trukket lod. Man kan max søge 20 universaltilladelser pr. kvartal.

Region Hovedstadens forhåndsmeddelelse
Overgangsordning for taxiloven