15.12.2017

Overgangsordning

Der følger en treårig overgangsordning for den nye taxilov


  • De nuværende tilladelser vil være gyldige til deres udløb.
  • Alle taxitilladelser vil fra 1. januar 2018 kunne ombyttes til universaltilladelser.
  • Tilladelser til sygetransport, limousinekørsel og offentlig service trafik, som udløber i overgangsperioden (dvs. før 1. januar 2021), vil kunne ombyttes til universaltilladelser.
  • Der vil i en overgangperiode bliver udstedt 500 nye universaltilladelser om året (dog 650 i 2018) fordelt med 125 tilladelser i kvartalet. Der trækkes lod om de nye tilladelser, såfremt der er flere end 125 ansøgere pr. kvartal. Der kan maksimalt søges 20 tilladelser pr. kvartal pr. indehaver i overgangsperioden.
  • Indehaveren af en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport skal – inden for en to måneders frist for udstedelsen af tilladelsen – oplyse registreringsnummeret på den bil, som tilladelsen anvendes til.
  • Efter den 3-årige overgangsperiode er der ikke noget loft over det antal af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, der kan udstedes. Alle ansøgere, der lever op til betingelserne i taxiloven, og som betaler de påkrævede afgifter, vil få udstedt en tilladelse.
  • Taxitilladelser udstedt ifølge den gamle taxilov kan kun udføre taxikørsel for bestillingskontorer jf. den gamle taxilov. Universaltilladelser udstedt ifølge den nye taxilov kan kun udføre taxikørsel for kørselskontorer jf. den nye taxilov. En virksomhed kan godt fungere som både bestillingskontor (jf. gammel taxilov) og kørselskontor (jf. ny taxilov) på samme tid.