11.12.2023

Stor vækst i antallet af buspassagerer i den kollektive transport

Der er sket en stigning på over 30 procent i antallet af passagerer i busserne i den kollektive transport fra 2021 til 2022. Det viser nyligt offentliggjorde tal fra Trafikstyrelsen. Hermed er busserne igen danskerne klart foretrukne transportmiddel i den kollektive transport.


Der har de senere år været stor debat om busserne i den kollektive transport. Busserne har været ramt af manglende politiske prioriteringer, som har skabt en negativ spiral, der har resulteret i rutelukninger og besparelser.

Til trods for den udvikling, viser nyligt offentliggjorte tal fra Trafikstyrelsen en vækst i antallet af passagerer på over 30 procent fra 2021 til 2022. De nye tal bekræfter samtidig, at busserne er danskernes foretrukne transportmiddel i den kollektive transport med ca. 33 procent flere passagerer årligt end togene.

Tallene viser, at der er vækst i antallet af passagerer på alle typer af busruter og i alle egne af Danmark.

De største stigninger ses på lokalruter (ruter inden for en kommune), som er steget med 59 procent, mens bybusruter (ruter inden for et byområde) stiger med 21 procent og regionalturer (ruter på tværs af kommuner inden for samme region) stiger med 41 procent.

Samtidig ses det, at stigningen inden for trafikselskaberne er størst i de tre jyske trafikselskaber; Midttrafik (46 procent), Sydtrafik (37 procent) og Nordjyllands Trafikselskab/NT (36 procent).

Stigning i antal passagerer fra 2021 til 2022
Trafikselskab Bybusruter Lokalruter Regionalruter I alt
Fynbus 14% 34% 39% 26%
Midttrafik 30% 67% 89% 46%
Movia 17% 64% 25% 25%
Sydtrafik 31% 40% 45% 37%
NT / / / 36%
Total 21% 59% 41% 30%

Kilde: Egne udregninger baseret på: Trafikstyrelsen, https://passagertal.dk/  (NT opgør ikke data for typer af rute)

”Vi er meget glade for at konstatere, at der er vækst i antallet af passagerer i busserne. Det afspejler operatørernes store fokus på at sikre et højt serviceniveau og tilpasse sig passagernes behov under svære økonomiske betingelser, siger Michael Nielsen, adm. direktør i Dansk PersonTransport, og fortsætter

”Den store passagervækst vidner om, at danskerne sagtens kan finde vej til busserne, og at der er et endnu større potentiale, som vi bør udnytte – selvom jeg godt kan frygte, at de stigende priser, som er indført i 2023, og som bliver yderligere forhøjet i 2024, kan føre til stagnering eller måske ligefrem et fald igen.

”Derfor er det også min klare opfordring, at man politisk sætter sig ned og udvikler en plan og vision for fremtidens kollektive transport med fokus på at styrke og investere i den eksisterende kollektive transport, så borgene har en langsigtet viden om, hvad de som minimum kan forvente af kollektive transport betjening i alle geografier i Danmark. Vi har flere bud på, hvordan det kan sikres, som vi også har spillet ind til politikerne i form af et løsningsforslag for fremtidens kollektive mobilitet, slutter Michael Nielsen”

Læs hele Dansk PersonTransports løsningsforslag for fremtidens kollektive mobilitet her.