12.02.2019

3.5 – Specifikationskrav til køretøjet


Følgende mindstekrav til køretøjets tekniske udformning bør indgå i kravspecifikationen.

  • Alderen på minibusser med lift, der bruges til personbefordring i offentlige udbud, bør ikke overstige 10 år. Store busser bør ikke være ældre end 16 år.
  • Euronormen følger bussens indregistreringstidspunkt, så der er ingen grund til at indskrive disse i udbuddet, hvis alder allerede indgår.
  • Vinterdæk: På køretøjer under 3,5 tons kan man stille krav om vinterdæk eller MS-godkendte dæk (helårsdæk) fra perioden 11/11 til 31/3. For større / tungere køretøjer er der ikke en dokumenteret sikkerhedsmæssig gevinst ved vinterdæk, men de kan dog øge fremkommeligheden.
  • Sikkerhedsseler: Busser anvendt til personbefordring i offentlige udbud bør stille krav om seler – især hvis udbuddet omhandler befordring af børn. Ved at bruge busser med sikkerhedsseler (som er en lovpligtig del for alle busser uden plads til stående passagerer indregistreret efter 1999), sikrer offentlige institutioner børn og borgere bedre, end når de benytter den almindelige kollektive trafik, hvor sikkerhedsseler typisk ikke er lovpligtige.
  • Barnesæde: Institutioner og skoler bør selv skaffe de nødvendige godkendelser og remedier til befordring af børn. Disse bør således ikke indgå i udbuddet.

3.6 Kontrol og opfølging på kravene