12.02.2019

3.6 – Kontrol og opfølging på kravene


Der er vigtigt, at kommunen som indkøber sikrer sig, at den vognmand, der vinder kontrakten, overholder kontrakten. Hvis vognmanden vinder kontrakten på nogle specifikke vilkår, som han efterfølgende ikke lever op til, ender kommunen enten med et produkt, som en anden vognmand evt. kunne have leveret til en anden pris eller leveret i en bedre kvalitet. Det er kort sagt undergravende for udbudsmodellen, hvis vognmænd modtager penge for et produkt, de reelt set ikke leverer.

  • Bod og bonus: Ifølge DPT har bodssystemer ikke til dato skabt en mærkbar bedre kundeservice. Bodssystemer kan dog være gode til at fremhæve vigtigheden af, at kontrakterne skal overholdes, men det er DPT’s opfattelse, at vognmænd, som konsekvent ikke overholder kontraktbetingelserne, slet ikke bør have kontrakt med det offentlige. Kommuner kan være med til at hæve niveauet ved at fokusere på kvalitet og ikke alene pris i udbuddene. Et godt dagligt samarbejde og konstruktiv dialog med vognmanden er også med til at sikre, at kontraktbetingelser overholdes.

3.7 Garantistillelse i udbuddet