Offentlig kørsel

|06.07.2017

RETTELSE: Regler om fornyelse af kørekort

De nye regler for fornyelse af kørekort, som trådte i kraft 1. juli 2017 gælder ikke for gruppe 2 kategorierne, som inkluderer både stor og lillebus.


Den 23/6 skrev vi om de nye regler for fornyelse af kørekort, som trådte i kraft 1. juli 2017. Denne artikel kunne give det indtryk, at de nye regler for fornyelse af kørekort også gælder for gruppe 2-kategorierne (lille lastbil, stor lastbil, lillebus, storbus mv.).

Dette er ikketilfældet, og reglerne er således uændret for denne gruppe og erhvervsmæssig personbefordring. Det betyder, at fornyelsen af kørekort til gruppe 2 kategorierne fortsat kræver lægeattest og fornyelsen sker for 5 år ad gangen frem til det fyldte 70 år. Herefter gælder der fortsat særlige regler, og fornyelsen sker for kortere tid af gangen.

Danske Busvognmænd beklager de misforståelser, artiklen måtte have foranlediget.

Du kan læse mere om reglerne for fornyelse af kørekort på Færdselsstyrelsens hjemmeside.