24.06.2022

Rekrutteringssamarbejde mellem Taxa Syd, 3F, Jobcentre, AMU-Fyn og Star Syd

Samarbejde på tværs har været givtigt i jagten på rekruttering af flere taxichauffører


Som et nyt initiativ med henblik på at komme den aktuelle chaufførmangel til livs, har Taxa Fyn i samarbejde med 3F, de fynske jobcentre, Arbejdsmarkedskontor Syd samt AMU-Fyn, afholdt en række rekrutteringsmøder på Fyn og i Sønderjylland. På møderne har interesserede ledige kunne høre mere om taxibranchen, hvad en chauffør-karriere kan tilbyde og få information om lønforholdene, jfr. overenskomsten indgået af Taxa Fyn og 3F.

Taxa Fyn tilbyder de kommende chauffører en arbejdsgivererklæring, som forsikrer både jobcenter og ledig, at der er et arbejde til dem ved endt uddannelse.

Samarbejdet har båret frugt og det er lykkedes Taxa Syd at rekruttere en række nye chauffører. Desværre har processen også vist, at nogle chauffører falder fra efter at have færdiggjort uddannelsen som taxichauffør. Ventetiden hos Færdselsstyrelsen på chaufførkort er så lang, at flere chauffører er faldet fra, da de har været nødt til at søge og tage andre jobs.

Det bekræfter direktør for Taxa Syd Tadzudin Kasami: ”Der er lige nu 6-12 ugers ventetid på at få chaufførkort hos Færdselsstyrelsen, og jeg frygter, at de når at finde et andet job i mellemtiden”. Samme konklusion er Arbejdsmarkedskontoret Syd kommet til, som siger: “Dette har Kasami desværre helt ret i. Der er blevet ansat 15 hos Taxa Syd, men mange flere har bestået deres taxakørekort, men er forsvundet til andre jobs i deres ventetid på chaufførkort hos Færdselsstyrelsen”.

Læs om Dansk PersonTransports deltagelse i en fælles branchehenvendelse til Transportministeren, vedrørende ventetider for sagsbehandling hos Færdselsstyrelsen, her.

Rekrutteringsmodellen der er anvendt i samarbejdet kaldes Job-VEU modellen, og indebærer i følge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:

  •  At ledige, herunder udsatte ledige og unge får
    fodfæste på arbejdsmarkedet.
  • At ufaglærte bliver opkvalificeret til ”kvalificeret ufaglærte med kompetencer”.
  • At ufaglærte tager et skridt til at blive faglærte
    gennem meritgivende opkvalificeringsforløb.
  • At ”lærlingevejen” til faglært job udbygges.

Læs mere i RAR Fyns nyhedsbrev fra juni her.

Læs mere om Job-VEU modellen her