06.05.2022

Fælles branchehenvendelse til Transportminister Trine Bramsen

Ventetiderne for sagsbehandling hos Færdselsstyrelsen har længe udfordret vognmændene landet over. Nu står transportbranchen sammen om en fælles henvendelse.


Dansk PersonTransport har den 3. maj 2022 i fælleskab med DTL, Dansk Erhverv Transport, 3F Transport, ITD og DI Transport sendt en fælles henvendelse til Transportminister Trine Bramsen med en række løsningsforslag, der skal imødekomme de lange ventetider som branchen oplever på udstedelse af tilladelser, chaufførkort, kørekort mm.

Det er den samlede branches vurdering, at hvis de fremsendte tiltag ikke implementeres vil landet stå overfor en reel myndighedsskabt risiko med alvorlige negative konsekvenser for transportsektoren i Danmark, hvor vi ultimativt risikerer, at transporten med gods og personer går i stå.

Branchen har foreslået følgende midlertidige løsninger:

Tilladelser

 • Forlæng alle tilladelser der har udløb i 2022-24 til 1. januar 2025 for kørsel i Danmark.
 • Tillad, at der kan køres nationalt allerede når der er ansøgt om tilladelse, forudsat at der er
  indhentet ”ren” straffeattest, hvor nødvendigt. Kvittering for ansøgning skal medbringes i
  køretøjet.
 • Afskaf kravet om at køretøjet skal være indregistreret inden der kan søges tilladelser.
 • Igangsæt initiativer i tæt samarbejde med transportbranchen for at gøre
  sagsbehandlingstiden kortere og mere effektiv og følg op på disse løbende.

Erhvervskørekort

 • Prioriter erhvervskørekort frem for private kørekort i sagsbehandlingen hos
  færdselsstyrelsen.

Chaufførkort

 • Etablerer et fasttrack for de ukomplicerede ansøgninger – altså ansøgninger, hvor der ikke
  er vandels eller helbredskomplikationer.
 • Undersøg muligheden for at benytte sundhed.dk for at få lægerne til, uden ansøgerens
  mellemkomst, at levere helbredsattester hurtigere til Færdselsstyrelsen

Førerkort/Tachografkort

 • Sikre, at sagsbehandlingstiden forbliver på nuværende niveau.

Læs hele brevet her.