Coronavirus

|12.06.2020

Pressemeddelelse: 60% af alle turistbusvirksomheder står for at gå konkurs – hjælpen skal forlænges

Vores seneste medlemsundersøgelse viser, at 60% af turistbusvognmændene står for konkurs, hvis der ikke kommer yderligere statslig hjælp. Derfor har Dansk PersonTransport i dag udsendt denne pressemeddelelse


Pressemeddelelsen:
Turistbusbranchen har været lukket ned som ved påbud, fordi alle de events, forsamlinger og  inden- og udenlandske turistaktiviteter, som branchen lever af, har været og i høj grad stadig er lukket ved lov i forbindelse med COVID-19.

Dansk PersonTransport har gennemført en stor medlemsundersøgelse, og den viser, at 63% af turistbusvognmændene er i ’meget stor’ eller ’stor’ risiko for at gå konkurs inden 2021, hvis hjælpepakkerne ophører 8. juli, samtidig med der ikke sker yderligere åbning af samfundet før august/september.

Branchen har allerede under lukningen tabt mere end 300 mio. kr., og undersøgelsen viser, at med den nuværende plan for åbningen af samfundet, forventer 72% af turistbusbranchen et tab på mere end 75% af omsætningen resten af året sammenlignet med 2019. Det svarer til en yderligere nedgang i omsætningen på 725 mio. kr.
Hvis grænserne i juli i år åbnes til alle EU-lande, og forsamlingsforbud fjernes helt, vil tabet  blive på 60%. Turistbusbranchen står derfor til at miste mindst 2/3 af omsætningen i 2020 i forhold til 2019, uanset om grænserne åbnes og forsamlingsforbud fjernes. Fordi det er en sæsonbetonet branche, kan dette tidligst indhentes i sommeren 2021.

Medlemsundersøgelsen slår fast, at det er et meget dramatisk billede af en branche, som står lige foran afgrunden, hvis der ikke sikres fortsat økonomisk hjælp fra statens side nu.

Vi står over for en katastrofe for en branche, der servicerer foreningsliv, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og turismen i Danmark. Hvis staten ikke sikrer økonomisk hjælp og en genopretning af denne sektor, forventes over 60% virksomhederne at gå konkurs. Det er derfor bydende nødvendigt, at staten sikrer fortsat hjælp til dækning af de store faste omkostninger, branchen har,” siger administrerende direktør for Dansk PersonTransport Michael Nielsen og fortsætter:
”Det betyder, at der er behov for en genopretningsplan og en vækstpakke, som med konkret økonomisk støtte får branchen i gang igen. Samtidigt skal der også etableres forskellige lånegarantier. Disse tre prioriterede aktiviteter er essentielle, hvis der skal være danske turistbusser til at servicere skoler, virksomheder, turisme og kultur fremover”.

Den danske turistbusbranche har behov for:

 1. At hjælpepakken til faste udgifter forlænges, og at den trin-model, pakken er baseret på, udglattes til en mere lineær sammenhæng mellem nedgang i omsætning og økonomisk støtte.
 2. At der sikres adgang til forskellige lånegarantier for turistbusvognmændene.
 3. At der etableres en vækstpakke med (økonomiske) initiativer, der fremmer turistbusturismen i Danmark og udlandet.
 4. At det etableres en genopretningsplan, der inkluderer følgende elementer:
  • At ture til alle områder i Tyskland bliver tilladt uden begrænsninger – altså også til byer over 750.000 indbyggere.
  • At man senest i juli åbner grænserne til de lande, som vores nabolande har åbnet grænserne til. Det vil sige de fleste af EU-landene.
  • At man fjerner forsamlingsforbuddet for alle typer af events med det samme.
  • At det bliver tilladt for udenlandske turister at bo i hele DK – også i hovedstaden.
  • At der etableres en grøn omstillingsfond, der bygger på den grønne rejseform, som turistbussen ubestridt allerede er.

 Læs konklusionerne fra spørgeskemaundersøgelsen her
Se pressemeddelelsen her