Taxikørsel

|14.03.2019

Østjyllands Politi styrker indsatsen mod pirattaxier

En repræsentant fra Østjyllands Politi oplyste på Aarhus Kommunes kvartalsmøde med taxibranchen, at politiet har opprioriteret indsatsen mod pirattaxier.


Da Østjyllands Politi deltog i Aarhus Kommunes kvartalsmøde, bibragte det en glædelig nyhed til taxibranchen. En repræsentant fra Østjyllands Politi meddelte nemlig, at de opprioriterer indsatsen mod pirattaxier, hvilket formentlig kommer til at betyde, at der vil blive udstedt flere bødestraffe til chauffører, der udfører ulovlig taxikørsel af denne art.

Tilsagnet fra Østjyllands Politi glæder Dansk PersonTransport, der længe har advokeret for et øget fokus på de mange pirattaxier, der huserer inden for landets grænser.

“Det øgede fokus på pirattaxier hos Østjyllands Politi falder i god jord hos foreningen. Det er vigtigt, at man slår hårdt ned på dem, der undergraver taxibranchen ved bevidst at undslippe sig den gældende lovgivning. Det er ikke fair over for de mange taxivognmænd, der driver deres forretning på legitim vis. Vores håb er, at andre politikredse vil kigge mod Østjyllands Politi for at følge deres gode eksempel,” udtaler Trine Wollenberg, vicedirektør i Dansk PersonTransport.

Udgangspunktet er en bødestraf på 35.000 kr.
Som følge af den nye taxilov blev bødestraffen for at køre pirattaxi hævet, således at kørsel uden tilladelse til erhvervsmæssig persontransport straffes med bøde på 35.000 kr.

I tilfælde af skærpede omstændigheder, er det dog muligt at give bøder på helt op til 50.000 kr. Denne straf tilfaldt bl.a. en pirattaxi-chauffør i september 2018, hvilket foreningen tidligere har skrevet om (Pirattaxi skal betale 50.000 kr. i bøde).