28.04.2022

Østbanen: Gentænk mulighederne

Regningen for sporrenoveringer på Østbanen fordobles fra en forventning på 510 mio. kr. til 1,1 mia. kr. Dansk PersonTransport opfordrer Region Sjælland og forligspartierne bag infrastrukturplanen til at gentænke mulighederne. Bus Rapid Transit udvikler sig i disse tider meget hurtigt  - både teknologisk og konceptuelt – til et reelt og attraktivt alternativ til den nuværende togtrafik mellem Køge, Faxe Ladeplads og Rødvig.


Regningen for sporrenoveringer på Østbanen fordobles fra en forventning på 510 mio. kr. til 1,1 mia. kr. Dansk PersonTransport opfordrer Region Sjælland og forligspartierne bag infrastrukturplanen til at gentænke mulighederne. Bus Rapid Transit udvikler sig i disse tider meget hurtigt  – både teknologisk og konceptuelt – til et reelt og attraktivt alternativ til den nuværende togtrafik mellem Køge, Faxe Ladeplads og Rødvig.

For små to år siden – i juni 2020 –  besluttede Region Sjælland, at der skulle gennemføres en renovering af sporene på Østbanen. Mulighederne med alternativet – Bus Rapid Transit – var blevet undersøgt, men ikke valgt. Regionen beslutning krævede dog en medfinansiering fra Staten som faldt på plads som en del af infrastrukturaftalen i juni 2021. Nu viser regningen for sporrenoveringen sig at stige til det dobbelte af forventningen. 1,1 mia. kr. lyder den på ifølge et notat fra Movia og Lokaltog A/S til Region Sjælland den 25. april 2022. Dansk PersonTransport opfordrer derfor Region Sjælland til at gentænke mulighederne.

Region Sjælland har med dagens (28.04.2022) udmøntning af infrastrukturplanens midler til lokalbanere fået 416 mio. kr. til renovering af Østbanens infrastruktur. Hvor Region Sjælland i udgangspunktet skulle finansiere yderligere 100 mio. kr. til projektet løber regionens merregning nu op i 700 mio. kr. Det kan være en god anledning til at genbesøge beslutningen om selve trafikløsningen på strækningen. I juni 2020 mente Dansk PersonTransport, at Bus Rapid Transit kunne være et reelt alternativ til den nuværende togforbindelse. Det mener organisationen stadig. Teknologisk og konceptuelt står Bus Rapid Transit endnu stærkere end i 2020.

”Teknologisk er BRT udviklet meget med større batterikapacitet og rækkevidde, komfort og teknologier i selve køretøjet. Vi tror også, at Bus Rapid Transit bliver et af de første steder, vi kommer til at se førerløs drift. I forhold til klima, komfort og omkostninger er Bus Rapid Transit et reelt, attraktiv og tilstrækkeligt alternativ på Østbanens 1.029.800 passagerer om året (Passagertal i 2019). Konceptuelt er Bus Rapid Transit ved at få en plads i dansk, kollektiv trafik som den bedst egnede trafikform i de situationer, hvor man ønsker en højklasset kollektiv trafik, der er tilpasset det aktuelle passagertal og en realistisk ambition om passagervækst. Indenfor de kommende år vil der bliver åbnet Bus Rapid Transit i Aalborg, der er taget beslutning om og afsat finansiering til BRT på 200S og 400S i Hovedstadsområdet, BRT er på tale i Aarhus og Randers og endelig kan konceptet vinde frem i større købstæder flere steder i landet,” udtaler Lasse Repsholt, sektorchef i Dansk PersonTransport.

”Østbanen påbegyndte drift den 1. juli 1879, så jeg forstår godt, at det vil være en svær beslutning at sætte punktum for over 140 års jernbanehistorie og træde ind i en fremtid med Bus Rapid Transit. Spørgsmålet er dog stadig, hvad der tjener Region Sjælland og borgerne i Stevns, Faxe og Køge kommuner bedst, og der tror jeg, at man skal gentænke mulighederne,” afslutter Lasse Repsholt.

Læs mere:

Den svenske vidensinstitution K2 Centrum har udviklet et koncept for regional Bus Rapid Transit

Dansk PersonTransport om valget mellem tog og Bus Rapid Transit i juni 2020