brt

|11.06.2020

Østbanen med BRT: Tæt på og alligevel langt væk

Rapport om mulig BRT på Østbanen gør rede for fordele og ulemper. Overordnet vil BRT-løsningen være en gevinst samfundsøkonomisk og for miljøet, men Region Sjælland synes at foretrække den billigere og hurtige sporrenovering af de gamle jernbanespor. Dansk PersonTransport opfordrer regionen til en dybere diskussion og åbenhed over for BRT-løsningen.


BRT-løsningen er en gevinst …
Den længe ventede rapport om BRT på Østbanens tracé er blevet offentliggjort. Rapporten – der er udarbejdet af COWI for Vejdirektoratet og Movia belyser mulighederne for at erstatte den nuværende togforbindelse og en renovering af de nedslidte skinner på Østbanen med en BRT-løsning. Svaret er selvfølgelig ikke enkelt, der er fordele og ulemper ved begge løsninger.

  • Anlægsprisen for en sporrenovering er 510 mio. Prisen for en BRT-løsning er mellem 805 og 871 mio. kr.
  • Til gengæld er de årlige driftsudgifter mindre for en BRT-løsning end for det eksisterende tog. Her peges der på en årlig besparelse på ca. 40 mio. kr.
  • En sporrenovering vil tage cirka to år at gennemføre, mens anlægsperioden for et BRT system vil være seks år.
  • Som transportservice vurderes de to løsninger at være sammenlignelige. Faktisk har man gjort en dyd ud af, at en BRT-løsning driftsmæssigt skulle lægge sig så tæt op ad det nuværende system som muligt, men løsninger med højere frekvens er også undersøgt.
  • Rejsetiden med BRT vil være et til fem minutter længere – afhængig af den valgte og mulige hastighed. BRT er til gengæld mere fleksibel.
  • Der forventes klare miljøgevinster i forhold CO2-udledning, udledning af partikler og støjgener.

Rapporten konkluderer dog samlet, at der er en klar samfundsøkonomisk gevinst ved BRT-løsningen med en nutidsværdi på mellem 130 og 940 mio. kroner med udgangspunkt i dobbeltledede BRT-busser (25 meter). Det er altså en gevinst at erstatte den nuværende jernbane med BRT.

… men Region Sjælland foretrækker en hurtig og kendt løsning
Regionsfomand Heino Knudsen (S) har nu givet sig selv og Regionsrådet indtil 24. juni 2020 til at tage en endelig beslutning på det foreliggende grundlag. Meldingerne fra regionspolitikerne er dog allerede ret klare. Et flertal foretrækker en sporrenovering af den eksisterende jernbane. Det går hurtigere, inden anlægsarbejdet er overstået, og man skal have færre penge op ad lommen i anlægsomkostninger.

Danske PersonTransport (DPT) – der repræsenterer danske busselskaber – er skuffet over den hast beslutningen foreløbig ser ud til at blive truffet med:
”Det nuværende jernbanespor har ligget der siden slutningen af 1800-tallet, den lokale opbakning til den nuværende løsning er stor, og med Lokaltog har man en dygtig og kompetent operatør til at sikre driften, men vi synes, at beslutningen fortjener en både bredere og dybere diskussion,” udtaler Lasse Repsholt, sektorchef fra Dansk PersonTransport.

DPT’s bekymring er, at Regionsrådet ikke i tilstrækkelig grad tager højde for tidsperspektiverne og potentialerne med den skitserede BRT-løsning.

  • Til at starte med er BRT-løsningen væsentligt billigere i drift. Med sporrenovering og fortsat togdrift sender Regionsrådet en år regning til fremtidens regionsråd, der skal finde disse ekstraomkostninger til togdrift i de næste 25-30 år.
  • Derudover afskærer Region Sjælland sig allerede her og nu fra en miljø- og klimagevinst med en BRT-løsning baseret på eldrift eller biogas.
  • Regionen giver også afkald på at høste gevinsterne fra den teknologiske udvikling i form af førerløs drift, udvikling af drivmidler og passagerkomfort, der sker inden for BRT.
  • Endelig overses fleksibiliteten. Både i den daglige drift, hvor man f.eks. kan væge at øge frekvensen og i et længere, regionalt udviklingsperspektiv, hvor man kan omlægge og/eller forlænge linjeføringen, skabe nye forbindelser eller knudepunkter.

”Region Sjælland er en ambitiøs, men også udfordret region i forhold til at få succes med og udvikle den kollektive trafik. Vi så BRT-projektet som en god mulighed for regionen for både at skabe mere økonomisk frirum og vælge en løsning, der peger ind i fremtiden i forhold til teknologier, fleksibilitet og udviklingsmuligheder. Vi håber på, at den forestående beslutningsproces i Region Sjælland bliver mere åben over for disse muligheder, end de foreløbige udmeldinger tyder på,” afslutter Lasse Repsholt.

Læs mere:
Transport og – Boligministeriet: Undersøgelse af tog på gummihjul (BRT) på Østbanen

Region Sjølland: Østbanen: Det videre arbejde