Taxikørsel

|15.12.2017

Ny taxilov vedtaget

1. januar 2018 træder den nye taxilov i kraft. Det er en kendsgerning efter den blev vedtaget af Folketinget 14. december. Få et hurtigt overblik over den nye lovgivning her.


Danske Busvognmænd vil i januar afholde medlemsmøde om mulighederne for busvognmænd i den nye taxilov. Dato følger i næste uge.

Det fremgår af lovteksten, at de nye universaltilladelser samt tilladelser til at drive kørselskontor skal ansøges digitalt hos Transportministeriet/Trafikstyrelsen. Det fremgår dog endnu ikke, hvornår ansøgningsprocessen går i gang, og hvordan der helt konkret ansøges. Danske Busvognmænd vil holde medlemmerne opdateret. Du kan læse mere om overgangordningen fra gammel til ny taxilov her.

Tilladelse til erhvervsmæssig persontransport i bil
Der indføres én type tilladelse til alle former erhvervsmæssig persontransport i bil, som kan anvendes til

  1. kørsel for en offentlig myndighed (trafikselskaber, kommuner)
  2. limousinekørsel (specialbyggede biler og luksusbil over kr. 500.000)
  3. taxikørsel, såfremt kørslen sælges via et kørselskontor og bilen udstyres med bl.a. taxameter, sædefølere og kameraovervågning.

Begrænsningen på antallet af tilladelser ophæves efter overgangsordningen – enhver der lever op til kravene i loven (herunder bl.a. egenkapital på mindst kr. 40.000 for den første herefter kr. 20.000 pr. tilladelse) kan få udstedt tilladelse.

Kravet om uddannelse for vognmanden bortfalder.

Den geografiske begrænsning for brug af tilladelser ophæves.

Tilladelse til kørselskontor
Alle der lever op til kravene (herunder bl.a. egenkapital på mindst kr. 500.000) kan få udstedt tilladelse til kørselskontor.

Kørselskontorer må dække hele landet, men der er ingen geografiske eller tidsmæssige begrænsninger/krav til serviceniveauet.

Kørselskontorer kan godt selv have EP-tilladelser.

Kørselskontorer har en række forpligtigelser. De skal bl.a. løbende og digitalt indsamle og opbevare en række oplysninger om den taxikørsel, der sælges af kørselskontoret og være tilsluttet et uafhængigt, landsdækkende klagenævn. (læs mere i § 5 og 20 i lovgivningen).

En virksomhed i landdistrikter kan evt. få tilladelse til kørselskontor på lempeligere vilkår med geografisk begrænsning (bl.a. egenkapital på kr. 40.000).

Læs taxiloven som vedtaget i Folketinget

Læs mere om Danske Busvognmænds arbejde med taxiloven

Læs mere om overgangsordningen