Offentlig kørsel

|05.04.2019

Sektor- og hovedbestyrelseskonstituering i Dansk PersonTransport

Sammensætningen i forenings sektorer og hovedbestyrelse er nu blevet fastlagt.


Efter møder i de enkelte sektorer er der nu blevet konstitueret formænd i sektorbestyrelserne. Det betyder samtidig, at sammensætningen af hovedbestyrelsen er på plads, og der er her blevet foretaget en ny konstituering, hvor Lars Larsen, Københavns Bustrafik, er ny næstformand. Samlet ser den nye hovedbestyrelse ud som følger:

  • Landsformand John Bergholdt
  • Næstformand og formand for Sektor for Turist Lars Larsen
  • Formand for Sektor for Offentlig Kørsel Allan Mørup
  • Formand for sektor for Taxi Torben Kirketerp
  • Formand for sektor for Rute Peter Lanng Nielsen
  • Formand for Kreds 1 Lars Brøchner
  • Formand for Kreds 2 Peter Papuga
  • Formand for Kreds 3 Carsten Rasmussen

I Sektor for Turist er der sket en enkelt udskiftning, idet Jørn Pedersen fra Jørns Busrejser har trukket sig, og Ole Jepsen er valgt i stedet for. I den nye sektorbestyrelse er Lars Larsen blevet valgt som formand.

I Sektor for Offentlig Kørsel er der ikke sket nogen ændringer i sammensætningen, og Allan Mørup er endnu en gang valgt som formand.

I Sektor for Taxi har der ikke været afholdt valg, og sektorbestyrelsen fortsætter derfor uændret. Torben Kirketerp er konstitueret som formand for det kommende år.

I Sektor for Rute har der været en enkelt udskiftning i bestyrelsen idet Chanette Mulvad, Holstebro Turistbusser er trådt ud af bestyrelsen og Torben Hansen fra Arriva Danmark er valgt ind i stedet. Formanden for sektoren er fortsat Peter Lanng Nielsen, Keolis Danmark.

Den samlede sammensætning af de enkelte sektorer kan findes på dette link.