Rutekørsel

|01.03.2019

Miljøzoneforslag svækker den grønne omstilling af bustrafikken

Forslaget om miljøzoner som miljø- og fødevareministeren fremlagde for Folketinget den 28. februar kommer til at svække og forsinke den grønne omstilling af bustrafikken. Det bliver efter Dansk PersonTransports opfattelse en uundgåelig konsekvens, hvis loven vedtages i den form, som den er fremlagt.


Med forslaget skal man tage højde for, at de fire nuværende miljøzone-byer – Aalborg, Aarhus, Odense og København – både betjenes af bybusser, der kører inde i byerne og regionalbusser, der kører til og fra miljøzone-byerne. Efter vores oplysninger berøreres derfor over 300 busser i den kollektive trafik af miljøzonerne. Disse busser skal opgraderes med efterbehandlingssystemer – partikelfiltre og SCR-katalysatorer, hvilket indebærer en meromkostning i størrelsesordenen 75 mio. kr. i årene 2020 til 2022, hvor ordningen indfases.

En glidende tackling
”I øjeblikket er alle miljøzone-byerne og trafikselskaberne i gang med at omstille deres bustrafik til klimavanlig og emissionsfri bustrafik – i mange tilfælde med eldrevne busser. Regeringens forslag om miljøzoner må derfor ses som en glidende tackling i forhold til denne proces. I stedet for at arbejde målrettet mod en hensigtsmæssig indfasning af emissionsfri og fossilfri busdrift, skal trafikselskaberne og kommunerne nu bruge kræfter – og ikke mindst penge – på en overgangsordning med forbedring af de eksisterende teknologier i stedet for at få de nye teknologier på banen i takt med at de gamle udfases. Pengene kan som bekendt kun bruge én gang, så regeringen har gjort en svær opgave med grøn omstilling af bustrafikken endnu sværere,” vurderer Lasse Repsholt, sektorchef i Dansk PersonTransport.

Sammen om grønnere fremtid
”Regeringens forslag om miljøzoner er en del af klima- og luftudspillet fra oktober 2018, der blev kaldt ”Sammen om en grønnere fremtid”. Jeg håber, at debatten om forslaget kommer til at handle om, hvordan regeringen (med den rette lovgivning), trafikselskaber og kommuner (med de rette beslutning for den kollektive trafik) sammen kan fremme en grøn omstilling af bustrafikken. Vi peger på tre justeringer af forslaget, der samlet forbedrer vilkårene for en omstilling af bustrafikken.

  1. Miljøzoneordningen skal følge bussernes euro-normer og ikke deres registreringsdatoer.
  2. EEV-busser skal håndteres som var de euro-6 busser.
  3. Skæringsdatoerne for overgangsperioden skal rykkes fra 2020 og 2022 til hhv. 2021 og 2023.

”For så vidt angår den øvrige trafik med busser i byerne – turistbusserne – bliver branchen også meget hårdt ramt. Her har vi beregnet meromkostningerne for branchen til over 100 mio. kr. Det er vi nødt til at bede miljø- og fødevareministeren om at forholde sig til. Hans embedsmænd rammer desværre helt ved siden af skiven, når de vurderer omkostningerne ved den nye miljøzoneordning. Det er blevet til bag skrivebordet og ikke i den virkelige verden,” afslutter Lasse Repsholt.

Du kan læse mere om lovforslaget og Danske PersonTransports høringssvar her.