Offentlig kørsel

|01.02.2019

Lovforslag: Miljøzone udfordrer busbranchen

Dansk PersonTransport er enig i, at miljøzonerne skal opdateres til den teknologiske udvikling af busser og lastbiler, der har fundet sted siden 2010, hvor de nuværende regler blev lagt fast. Regeringens forslag om miljøzoner tager dog slet ikke højde for de særlige vilkår, der præger bustrafikken, mener Dansk PersonTransport.


Forslag er dyrt for turistbusserne…
Regeringens forslag indfører skærpede krav til busser i miljøzonerne gennem to trin: Minimum euro-5 i 2020 og minimum euro-6 i 2022. Alternativt skal man eftermontere partikelfiltre. Dansk PersonTransport har beregnet de samlede omkostninger for turistbusbranchen til op til 50 mio. kr. i 2020 og yderligere 57,5 mio. kr. i 2022 for montering af efterbehandlingssystemer. ”Omkostningerne vil i nogle tilfælde kunne reduceres – men ikke fjernes – ved, at man vælger at fremskynde udskiftningen af en bus og erstatte den med en euro-6 bus,” vurderer sektorchef Lasse Repsholt.

…og kan potentielt vanskeliggøre langsigtet omstilling til grøn bustrafik
Foruden turistbusserne berøres selvfølgelig også busserne i den kollektive bustrafik. Det gælder både bybusserne i de fire miljøzoner (København, Aarhus, Odense og Aalborg) og de øvrige lokale og regionale busser, der har et stoppested eller endestation indenfor en miljøzone. Her berøres i Nordjyllands Trafikselskab (Aalborg), Midttrafik (Aarhus) og Movia (København) i alt i størrelsesordenen 130 busser i 2020 og 200 busser i 2022. De nævnte trafikselskaber vurderer alle, at omkostningerne for trafikselskaberne ved at leve op til kravene er meget store og nogle af selskaberne vurderer, at omkostningerne ikke er proportionelle med de gevinster, der opnås. Omkostningerne vil også gøre det vanskeligere og langsommere at gennemføre den omstilling til emissionsfri busdrift (f.eks. elbusser), som netop de største byer har et stærkt ønske om, og som i øvrigt også – sammen med miljøzonerne – er en væsentlig del af regerings klima- og luftudspil fra den 9. oktober 2018.

”I busbranchen skal vi som sagt yde vores bidrag til at nå målsætningerne om renere luft, men på en rimelig måde. Vi har derfor foreslået nogle justeringer af lovforslaget, hvor de nye miljøzoner indføres, men i lempet form. Vi foreslår dels, at de to skæringsdatoer rykkes med et år til hhv. 2021 og 2023 og dels, at EEV-busserne gives samme skæringsdato som euro-5 busserne i 2023,” afslutter Lasse Repsholt.

Læs hele DPT’s høringssvar her.