12.02.2019

Middelfart Kommune


Af Middelfart Kommunes parkeringsbekendtgørelse fremgår følgende information:

Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg (f.eks. lastbiler og busser) må ikke parkere i mere end 12 timer medmindre andet er angivet ved afmærkning eller ved særlig tilladelse.

Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg må i tidsrummet 19:00 til 07:00 kun parkere på særlige arealer. Disse arealer fremgår af oversigtskort og detailkort i bilag A med en blå og en rød farve. Bilag A findes i Middelfart Kommunes parkeringsbekendtgørelse.

Parkering på fortove.
Det er for køretøjer over 3.500 kg kun tilladt at parkere delvist på fortov/rabat, hvis der er opsat godkendte færdselstavler som tillader dette, og det samtidig ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. Det er en forudsætning, at der kun bliver anbragt 2 hjul i køretøjets længderetning på fortovet.