19.09.2022

Klar opfordring til transportministeren: fjern urimeligt gebyr på bus- og godskørselstilladelser fra tegnebrættet

Den danske vognmandsbranche henvender sig samlet til Transportminister Trine Bramsen med skarp kritik af nyt finanslovsforslag: lad os i stedet få løst de lange ventetider.


Regeringens initiativ til at pålægge vognmandserhvervet et nyt gebyr til finansiering af omkostningerne til tilsyn og udstedelse af vognmandstilladelser, møder skarp kritik fra de danske vognmandsbrancheforeninger. Gebyret forsvares af regeringen med henvisning til forhøjede krav fra EU’s Vejpakke, som leder til flere opgaver for Færdselsstyrelsen. Implementeringen af vejpakken er tidligere på året blevet vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, dog med undtagelse af gebyrfinansiering som ikke var kendt på daværende tidspunkt.

Dansk PersonTransport og resten af vognmandsbranchen stiller først og fremmest spørgsmål ved den manglende behandling af finansieringen i Folketinget. Desuden rettes opmærksomheden mod den manglende situationsfornemmelse, for et samfundsbærende erhvervs allerede udfordrede eksistens i kølvandet på Covid19-krise, mangel på arbejdskraft, mangel på passagerer, stigende energi og brændstofpriser mv.  Opfordringen til Transportministeriet fra DPT og resten af vognmandsbranchen lyder: tilbagetræk lovforslaget om nyt gebyr ved udstedelse af bus- og godskørselstilladelser, lad statens øgede udgifter afholdes af staten og lad os i stedet diskutere og få løst sagsbehandlingstiderne i Færdselsstyrelsen.

 

Læs hele henvendelsen til Transportministeren her.

Læs om Transportbranchens henvendelse til ministeren fra maj 2022 vedr. ventetider hos Færdselsstyrelsen her.