Coronavirus

|03.04.2020

Hjælpepakke til faste udgifter: Her er, hvad du skal have klar til din ansøgning

Det forventes, at du kan ansøge om støtte til faste udgifter i uge 15. Indtil der åbnes, kan du her få vejledning i, hvad du skal have med i din ansøgning


Ansøgningen skal indeholde:

 

1. Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden plus den realiserede omsætning i forhold til den periode, der bruges som reference. Det vil sige den periode, man bruger til at sammenligne nedgangen i omsætningen med.

2. Faste omkostninger
Virksomhedens realiserede omkostninger de foregående tre måneder plus virksomhedens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden

3. Forbud mod at holde åbent
Der skal være en erklæring fra virksomheden, hvis den har fået forbud mod at holde åbent

4. Revisorpåtegning
Ansøgningen om kompensation skal følges af en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor. Læs mere her

Kompensationen skal søges for hele perioden (fra og med d. 9. marts 2020 til og med d. 8. juni 2020)

Virksomheden skal tage udgangspunkt i nedenstående liste over faste omkostninger:

 

 1. Ejendomme
  Det kan være omkostninger til leje af ejendom, ejendomsskatter, el og opvarmning, nødvendig løbende rengøring.
 2. Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
  Det kan være omkostninger (afskrivninger) på materielle anlægsaktiver (maskiner, ejendomme, fly m.fl.) og på immaterielle anlægsaktiver (goodwill, varemærker, licenser m.fl.)
 3. Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver
  Det kan være omkostninger til nødvendig løbende vedligeholdelse af ejendomme, biler og fabrikker.
 4. Løbende serviceaftaler (herunder forsikringer)
  Det kan være leasingaftaler, omkostninger til aviser, selskabets forsikringer (ansvar, driftstab, bygninger, biler, driftsmateriel m.v.), kontingenter og licenser på anvendelse af software.
 5. Renteomkostninger og gebyrer
  Det kan være renter, gebyrer, bidrag m.v. til virksomhedens banklån, realkreditlån og øvrige lån, dog ikke afdrag på disse lån
Virksomheder, som er helt eller delvist momsfritaget, må medregne en andel af virksomhedens købsmoms i de faste omkostninger, der ydes kompensation for. Købsmomsen skal være relateret til de omkostningskategorier, som virksomheden kan dokumentere som værende faste (’fast moms’).

 

1) Virksomheder, der er fuldt momsfritaget, må medregne hele den faste moms.

2) Virksomheder, der er delvist momsfritaget, må medregne en andel af den faste moms, der modsvarer virksomhedens andel af momsfri omsætning ud af virksomhedens samlede omsætning. Hvis momsfri ydelser f.eks. udgør 30 pct. af virksomhedens samlede omsætning (eksklusive moms), må virksomheden medregne 30 pct. af den faste moms.

Virksomheden kan ikke få kompensation for lønsumsafgift, da der er tale om en afgift, der betales af den.

Dog med følgende undtagelser:

1) Virksomheder, der har hjemsendt medarbejdere, og jf. Lønkompensationsordningen, fortsat betaler medarbejdernes løn. Virksomhedens løn til de hjemsendte medarbejdere er i denne særlige situation en fast omkostning, og den dertilhørende lønsumsafgift vil også være en fast omkostning, som virksomheden kan ansøge om kompensation for.

 

 

Du kan læse mere på virksomhedsguiden

Den officielle vejledning fra Erhvervsstyrelsen findes her 

Officiel skabelon til revisorerklæring fås her (word-dokument)

Du kan læse mere om de enkelte hjælpepakker her.