Coronavirus

|01.04.2020

Hjælpepakker: Hvem-hvad-hvor

Dansk PersonTransport har lavet en overskuelig oversigt over de forskellige hjælpepakker. Her kan du hurtigt se, hvem de enkelte pakker kan hjælpe, hvad de enkelte pakker dækker over, og hvor man kan ansøge om pakkerne. Bliver løbende opdateret


 Hjælpepakke til lønkompensation

 

Hvem kan søge pakken:
Lønkompensationsordningen gælder virksomheder, som oplever arbejdsmangel som følge af corona. Det vil sige, virksomheder, som på grund af økonomiske problemer har måttet hjemsende medarbejdere med løn fra d. 9. marts 2020. (Det er muligt, man har måttet sende medarbejdere hjem inden den dato, men kompensationen vil kun gælde fra og med den dato.) Det skal dreje sig om minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Hvis du vil søge denne pakke eller overvejer at søge denne pakke, anbefaler DPT, at du kontakter din arbejdsgiverforening.

Hvad dækker pakken:
For medarbejdere ansat som funktionærer: Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
For ikke-funktionærer: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat. Gælder perioden fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020.

Hvor søges pakken:
Du søger pakken her
Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.
Alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

Hvornår kan pakken søges:
Er åbnet for ansøgninger.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk

 

 Hjælpepakke til små virksomheder:

 

Hvem kan søge pakken:
Hjælpepakken kommer til at dække virksomheder med maks. 10 fuldtidsansatte.
Ordningen kræver, at den selvstændige ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden, og at virksomheden har en omsætning på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned.

For at modtage kompensation skal du begrunde, at omsætningstabet er en konsekvens af coronavirus.
Derudover skal du indberette det forventede omsætningstab på tro og love.

Hvad dækker pakken:
Man kan få midlertidig kompensation for tabt omsætning, der skyldes coronavirus. Det er et krav, at coronavirus har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %. Kompensationen vil udgøre 75 % af det gennemsnitlige månedlige omsætningstab – dog kan det maksimalt være 23.000 kr. pr. måned – og dermed knap 70.000 kr. i en periode på tre måneder. Gælder perioden fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020.

Hvor søges pakken:
Du søger pakken, når de åbner for ansøgninger på www.virksomhedsguiden.dk
Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.
Alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

Hvornår kan pakken søges:
Der er åbnet for ansøgninger

Læs mere på virksomhedsguiden:

 

 Hjælpepakke til faste udgifter:

 

Hvem kan søge pakken:
Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om kompensation. For at kvalificere dig til hjælpepakken skal
* du forvente, at din virksomhed kommer til at opleve et fald i omsætningen på mere end 40 % som følge af coronavirus
* dine faste udgifter udgøre mindst 25.000 kr. i perioden fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020

Kompensationen er beregnet til virksomheder, der har oplevet et fald i omsætningen på mere end 40 pct. Hvis omsætningen er faldet væsentlig mindre, skal kompensationen betales tilbage.

Hvad dækker pakken:
Du kan få kompensation for en andel af de faste udgifter (Herunder f.eks. husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (f.eks. leasing).

Hvis din virksomhed oplever nedgang i omsætningen på 40-60 %, vil det udløse en kompensation på 25 %. Oplever virksomheden en nedgang på 60-80 % vil kompensationen dække 50 %. Er nedgangen på 80-100 %, vil 80 % blive dækket.

Virksomheder, der er lukket efter påbud ved bekendtgørelse, vil blive kompenseret med 100 % af de faste udgifter i påbudsperioden.

Gælder perioden fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020.

Hvor søges pakken:
Du søger pakken, når de åbner for ansøgninger på www.virksomhedsguiden.dk

Hvornår kan pakken søges:
Kompensationsordningen for faste omkostninger stiller krav om revisorpåtegning af virksomhedens faste udgifter. Derfor forventes det, at der vil være vejledningsmateriale på Virksomhedsguiden i uge 14, så virksomhederne og deres revisorer kan gå i gang med at forberede deres ansøgninger.

I uge 15 forventes det, at der åbnes for den digitale ansøgningsblanket, som også kan tilgås via Virksomhedsguiden.

Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.
Alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk

 Forlængelse af betalingsfrister for moms og skat

 

Hvem kan søge pakken:
Alle virksomheder kan benyttes sig at dette.

Hvad dækker pakken:
Virksomheders betalingsfrist for indeholdt A-skat og arbejdsmarkeds-bidrag forlænges for månederne april, maj og juni 2020 med 4 måneder.
B-skat for april og maj 2020 får også udskudt betalingsfristen, så betalingen skal ske henholdsvis den 22. juni 2020 og 21. december 2020.
Hvis din virksomhed afregner moms månedligt, udskydes betalingsfristen for tre måneder (nemlig marts, april og maj 2020) med 30 dage.
Hvis din virksomhed betaler moms kvartalsvist, lægges første og andet kvartal for 2020 sammen. Hvis virksomheden betaler moms hvert halve år, lægges de to halvår sammen.
Virksomheder får også mulighed for at have op til 10 mio. stående på skattekontoen en midlertidig periode, hvis virksomheden d. 25. marts 2020 eller senere justerer beløbsgrænsen.
Du kan læse mere her https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900

Hvor søges pakken:
Denne pakke skal ikke søges, fordi alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-skat vil blive omfattet af de lempede regler.

Momsangivelserne er dog en vigtig kilde for beslutningstagerne i den nuværende situation, og du opfordres derfor til at angive din moms som hidtil og kun vente med betalingen.

 

 Statslige garantiordninger

 

Hvem dækker pakken:
Pakken hjælper små og mellemstore virksomheder. Det er virksomheder med under 250 ansatte, en årlig omsætning under 50 mio. kr. og/eller en balancesum under 43 mio. kr.
Små og mellemstore virksomheder uanset branche, der oplever driftstab på over 30 % som konsekvens af corona, kan blive hjulpet af hjælpepakken.

Hvad dækker pakken:
Hjælpepakken, kaldet COVID-19-garanti, går ud på, at Vækstfonden stiller garanti for nye lån eller driftskreditter, som ydes af dit finansieringsinstitut. Garantien giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering. Garantien dækker 70 pct. af pengeinstituttets, leasingselskabets m.v. eventuelle tab. Garantien har en løbetid på op til 7 år, der nedskrives årligt, lineært.

Prisen for COVID-19-garantien består af en stiftelsesprovision på 2.500 kr. og en årlig provision, der udgør 1 % af det beløb, der garanteres for.

Hvor søges pakken:
For at søge denne pakke skal du tale med din bank eller dit finansieringsinstitut om dine muligheder for anvende COVID-19-garanti for små og mellemstore virksomheder. Hvis banken eller finansieringsinstituttet vil yde et lån mod at få den supplerende dækning med garantien fra Vækstfonden, skal de ansøge om det online. Derefter vil Vækstfonden gennemgå ansøgningen og acceptere den hurtigst muligt. Typisk inden for 48 timer. Det skal være banken, der ansøger, så du kan ikke selv søge via Vækstfonden.

 

Du kan få hjælp til hjælpepakkerne hos vores associerede medlem Accountor