miljøzone

|22.04.2020

Fremrykning af Euro 6-krav er en tidsel i lovforslaget om miljøzoner

Et lovforslag fremsat af miljøministeren vil ændre miljøzonereglerne. Der er både gode og dårlige tiltag i lovforslaget: Lovforslaget kombinerer fjernelsen af skæringsdatoen for Euro 5-busser med en fremrykning af kravet om Euro 6 med et halvt år


Miljøminister Lea Wermelin har netop fremsat lovforslag om ændring af miljøzonereglerne, og der er både gode og dårlige tiltag i lovforslaget.

Miljøministeriet har i sit lovforslag fastholdt forenklingen, som sikrer, at de ’for tidligt fødte’ Euro 5-køretøjer fra før 1. oktober 2009 bliver ligestillet med andre Euro 5-køretøjer indregistreret efter skæringsdatoen. Det har været et stort ønske fra Dansk PersonTransport, hvilket vi fremhævede i vores høringssvar, så det er positivt.

Til gengæld er det negativt, at regeringen i forhandlingerne med partierne har valgt at fremrykke datoen for Euro 6-kravet, så det ikke træder i kraft 1. juli 2022 med allerede 1. januar 2022.

”Det er meget uhensigtsmæssigt at fremrykke Euro 6-kravet i miljøzonerne med et halvt år, da vognmændene allerede lider økonomisk på grund af corona-krisen, og en investering for at leve op til nye og skrappere miljøzonekrav vil derfor ikke kunne honoreres af mange vognmænd”, siger Michael Nielsen adm. direktør i Dansk PersonTransport.

Dansk PersonTransport er i dialog med Lea Wermelin i håbet om at kunne fjerne denne tidsel fra det fremsatte lovforslag.