10.06.2024

Fire øer vil fritages fra taxilovens bestemmelser

Bågø, Endelave, Hjarnø og Orø har anmodet Transportministeren om at blive fritaget fra taxilovens bestemmelser.


Muligheden for at blive fritaget fra taxilovens regler kommer i forlængelse af ændringen af taxiloven, der giver mulighed for, at en kommune kan anmode om, at en ø hjemhørende under kommunen fritages fra taxiloven. Forudsætningen for, at en ø kan blive fritaget er, at øen ikke er bro- eller landfast, og at der i forvejen ikke er taxier på øen. Det er ligeledes et krav, at den kommune som øen tilhører anmoder Transportministeriet om at blive fritaget, hvilket de fire øer altså har bedt om.

Oprindeligt havde Transportministeren tilkendegivet, at 29 småøer kunne fritages, men det er altså kun fire øer, som ønsker at benyttes sig af muligheden.

Fritagelsen medfører, at private personer kan udføre kørsel mod betaling på øen og skal selv indberette indtægten for kørslen til skattemyndighederne.

Her kan du læse, hvad Dansk PersonTransport tidligere har skrevet om forslaget.