05.10.2023

Transportminister giver mulighed for at undtage småøer fra taxiloven

Transportminister, Thomas Danielsen, har fremsat et lovforslag, der vil kunne undtage øer fra reglerne i taxiloven og gøre det muligt at tilbyde privat transport mod betaling. I Dansk PersonTransport har vi forståelse for forslagets hensigt, men vi advarer samtidig om, at forslaget ikke må gå hen og blive en glidebane, der undergraver både taxierhverv og den øvrige kollektive transport.


Forslaget fra Transportministeren har til hensigt at tilpasse den nuværende taxilov til de små danske øer med få indbyggere, hvor det ikke giver mening at have samme regler for taxikørsel som i resten af landet, eftersom kørselsbehovet her er begrænset. Det fremgår af lovforslaget, at en række småøer, herunder Aarø, Lilleø, Endelave, Tunø og Venø m.fl., vil kunne undtages fra taxilovens regler og således tillade privat kørsel.

Forudsætningen for at en ø kan blive fritaget fra taxilovens bestemmelser er, at øen ikke er bro- eller landfast, og at der i forvejen ikke er taxier. Det er ligeledes et krav, at den kommune som øen tilhører, har anmodet Transportministeriet om at blive fritaget fra taxilovens bestemmelser. Taxilovsundtagelsen for en ø vil senere kunne ophæves, såfremt der på ny findes taxikørsel på øen, eller hvis øen skulle gå hen og blive bro- eller landfast. Bornholm er undtaget fra forslaget og kan altså ikke fritages fra taxilovens bestemmelser.

Dansk PersonTransport har forståelse for hensigten med det af Transportministeren fremsatte lovforslag, eftersom de omtalte øer er meget små, har få indbyggere og har et meget begrænset behov for taxikørsel eller anden transport. Det er dog vigtigt og nødvendigt at holde sig for øje, at forslaget ikke bliver en glidebane, hvor der åbnes op for flere dispensationer, som på sigt kan være med til at underminere taxikørslen og anden kollektiv transport i et givent område.

Der findes allerede flere gode eksempler på, at ø-kommuner har etableret mange gode løsninger, hvad angår offentlige kørselsopgaver samt taxikørsel, som netop sikrer, at der er et taxitilbud på øen. Ved at gå den vej, sikrer ø-kommunerne sig en professionel og tryg transportløsning, der også konstituerer forsyningssikkerheden af taxikørsel og anden kollektiv transport på de respektive øer.

Du kan læse Dansk PersonTransports høringssvar til lovforslaget her