01.07.2022

Færdselsstyrelsen forhøjer gebyret for udstedelse, fornyelse og ændring af kørselstilladelse for persontransport i bil

Læs mere om de nye priser, gældende fra den 1. juli 2022.


Gebyrændringerne omfatter ansøgninger der bliver indsendt fra den 1. juli 2022. Alle ansøgninger fra perioden før, vil koste det samme som var fastsat på det tidspunkt hvor ansøgningen blev indsendt.

Ændringer vil ske af denne paragraf:

§6. For behandling af ansøgning om og udstedelse, fornyelse og ændring af tilladelse til at udføre erhvervsmæssig persontransport i biler betaler virksomhederne et gebyr til Færdselsstyrelsen på 885 kr. pr. tilladelse med gyldighed på op til 5 år og 1.770 kr. pr. tilladelse med gyldighed over 5 år, jf. taxiloven.Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan opkræve de i stk. 1 nævnte gebyrer på ansøgningstidspunktet. Det opkrævede beløb tilbagebetales, hvis ansøgningen ikke imødekommes.

I § 6 ændres prisen på udstedelse, fornyelse og ændring af tilladelse til at udføre erhvervsmæssig transport, med gyldighed på op til 5 år, ændres fra 885 kr. pr. tilladelse til 985 kr. pr., og fra 1770 kr. til 1970 kr. for tilladelser med gyldighed over 5 år.

Læs mere om gebyrændringerne her.