23.06.2022

Vejledning til overholdelse af arbejdstidsreglerne

Færdselsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en vejledning i arbejdstidsregler i forbindelse med nye ændringer gældende fra d. 21. maj 2022. Læs en dybdegående vejledning og meget mere om arbejdstidsregler på DPT’s medlemssite.


I en foreløbig periode på tre måneder, vil det ikke længere udelukkende være arbejdsgiver og arbejdstager, der er ansvarlige for overholdelse af arbejdstidsregler: frem til den 21. august 2022 vil de danske myndigheder vejledende kontrollere arbejdsmarkedets parters overholdelse af reglerne på området.

Ifølge vejledningen er du omfattet arbejdstidsreglerne, hvis:

  • Du kører personbefordring med et køretøj, der er konstrueret eller permanent indrettet til at befordre mere end 9 personer, inklusive føreren, og er beregnet til dette formål
  • Du fører køretøjer der benyttes til rutekørsel, herunder speciel rutekørsel med personer, såfremt rutens længde overstiger 50 km

Du kan være omfattet af arbejdstidsreglerne både som chauffør, selvstændig vognmand eller som virksomhedsejer.

Læs meget mere om vejledningen vedrørende bødestørrelser, bødeloft, regler om ugentlig arbejdstid, afholdelse af pauser, natarbejde og dokumentation, på DPT’s medlemssite.

Læs Dansk PersonTransports vejledning her

Læs hele Færdselsstyrelsens vejledning her.