Turistkørsel

|18.11.2020

Erhvervsfremmebestyrelsen indkalder til ansøgninger til lokale og tværgående turismeprojekter

En eventuel mulighed for turistbusvognmænd for at komme med i projekter, der støttes af Erhvervsfremmebestyrelsen, hvis de finder samarbejder og partnerskaber med relevante destinationsselskaber, aktører m.m.


Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbner nu for ansøgninger til lokale og tværgående projekter.
Der er i alt op til 50 mio. kr. til rådighed i puljen, hvoraf 40 mio. kr. udelukkende kan søges af destinationsselskaber, mens 10 mio. kr. kan søges af øvrige aktører, herunder til destinationsudvikling i økommuner.

Det vil sige, at det nu er muligt for selskaber og aktører at søge om tilskud til lokale og tværgående projekter, der opererer inden for seks strategiske fokusområder:
• Grøn og bæredygtig turisme
• Strategisk sammenhæng og tværgående samarbejder
• Stedbunden, lokal oplevelsesudvikling
• Viden- og databaseret udvikling samt innovativ brug af teknologi
• Investeringer i et attraktivt turismeprodukt
• International markedsføring

Der kan søges midler til projekter, hvor der arbejdes med ét eller flere af strategiens seks fokusområder ovenfor. Det tillægges ekstra vægt, hvis projektet omfatter grøn og bæredygtig turisme, tværgående samarbejder og/eller adresserer tilpasning til situationen efter corona-pandemien. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilke(t) fokusområde(r) det ansøgte projekt vil omfatte.

Dette kan være en mulighed for trængte turistbusvognmænd at få taget hul på nogle initiativer og gode idéer. DPT opfordrer til, at turistbusvognmænd kontakter destinationsselskaber og øvrige aktører og udvikler projekter og samarbejder. Da turistbussen er et bæredygtigt alternativ til brug af privatbilen og andre mere forurenende transportformer, vil det være et oplagt indspark i et samlet projekt. Sideløbende kan turistbussen også positioneres som en corona-sikker transportform og dermed understøtte dette ønske fra Erhvervsfremmebestyrelsen. Samtidigt er turistbussen fleksibel og kan tilpasses forskellige typer destinationer og målgrupper.

Ansøgningsfrist: 29. januar 2021 kl. 12.

Læs mere her

Ansøg og læs samlede information, vejledning og bilag her: https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/2021-lokale-og-tvaergaaende-turismeprojekter