Turistkørsel

|28.03.2019

DPT: Udenlandske busser der ikke er momsregistrerede politianmeldes

De seneste to år har foreningen udført cabotageundersøgelser, der kortlægger udenlandske bussers aktivitet i Danmark. Dette år intensiverer Dansk PersonTransport indsatsen mod unfair konkurrence og social dumping og har derfor besluttet at politianmelde udenlandske busser, der kører i Danmark, uden at være momsregistrerede. Til dette har vi brug for jeres hjælp igen i år.


Dansk PersonTransports seneste cabotageundersøgelser har peget på,  at udenlandske busser i stigende grad opererer mere eller mindre permanent Danmark i sommersæsonen. Derudover er mange af de udenlandske busser blevet i Danmark i den netop overståede vintersæson, hvor de har stået for omkring 75% af incoming/sightseeing kørslen. Dette udgør et problem for hjemlige turistbusselskaber, da de udenlandske vognmænd tilbyder ringe løn- og arbejdsvilkår til deres chauffører og dermed udkonkurrer hjemlige udbydere gennem social dumping.

Dertil kommer, at det er et forsvindende mindretal af de udenlandske vognmænd, der betaler den lovpligtige moms. Dette afslørede SKAT og Arbejdstilsynet under en stor kontrol af udenlandske busser 26. juni 2018 (Kontrol af udenlandske busser gav pote). Det voksende og vidtgående problem har udover det massive politiske pres, som DPT fortsætter, fået foreningen til at tage hårdere metoder i brug i år.

Ingen momsregistrering medfører politianmeldelse
Fremadrettet opfordrer Dansk PersonTransport derfor til, at medlemmer af foreningen eller andre, der kæmper for samme sag, bliver medlem af Facebookgruppen “STOP udenlandske turistbussers cabotage kørsel i DK”. I denne gruppe uploades billeder af og information om udenlandske busser i Danmark, som foreningen vil anvende til at politianmelde de virksomheder, som ikke er momsregistreret i Danmark for økonomisk kriminalitet.

Derfor er det vigtigt, at du inkluderer følgende informationer, når du laver et opslag i gruppen:

  • Foto af den udenlandske bus
  • Firmanavn på det udenlandske selskab
  • Bussens registreringsnummer
  • Tidspunkt
  • Sted
  • Dato
  • Evt. navn på incomingbureau, hvilket typisk fremgår af bestillingen i forruden

Med disse informationer er det muligt for Dansk PersonTransport at undersøge, om selskabet er momsregistreret. Er selskabet ikke momsregistreret ved vi med ret stor sikkerhed, at vognmanden ikke betaler den lovpligtige moms, hvilket vil resultere i en politianmeldelse.

Vi håber, at I vil tage positivt imod tiltaget og kvittere med at sende en masse oplysninger, så vi fortsat kan arbejde for at sætte en stopper for social dumping på turistbusområdet.

Indsatsen fortsætter på alle fronter
Dansk PersonTransport fortsætter med at presse på alle steder, hvor det er muligt for at opnå løsninger, nationalt såvel som i EU.

Vi arbejder stadig for, at vores forslag om indførelsen af minimumskrav for løn- og arbejdsvilkår gældende for udenlandske chauffører og vognmænd, der kører i Danmark, bliver indført. Vi er også i dialog med myndighederne om indførelsen af skærpede cabotageregler på busområdet samt at få gennemført flere store kontroller af udenlandske busser i lyset af de mange overtrædelser, som sidste års kontrol afslørede.