Offentlig kørsel

|08.05.2019

DPT: Regeringens udspil falder på et tørt sted

Regeringens udspil vil stramme fortolkningen af cabotagereglerne, sikre lige løn for lige arbejde og øge politiets kontrolindsats af vejtransportsektoren. Det øgede fokus på cabotagekørsel i Danmark falder på et tørt sted ifølge Dansk PersonTransport, som længe har gået forrest for at belyse den problematiske tilstand på turistbusmarkedet.


I starten af maj offentliggjorde regeringen et udspil, der vedrører den frie bevægelighed af arbejdskraft i EU og indeholder fire overordnede mål. Første mål går på at sikre ordnede forhold, bedre håndhævelse og kontrol. Målsætningen, der skal indfries gennem 35 tilhørende tiltag, stemmer overens med det, som Dansk PersonTransport i længere tid har påpeget, nemlig at konkurrence fra udlandet er godt, men kun hvis det sker på lige vilkår, der er ens for alle, og at dette nødvendigvis må sikres gennem en robust kontrol og håndhævelse.

Ny fortolkning af EU’s cabotageregler
De 35 tiltag, der skal realisere målsætningen om ordnede forhold, bedre håndhævelse og kontrol spænder bredt og vedrører både initiativer, der skal arbejdes for på nationalt og europæisk plan. En af de store punkter er en ny og mere restriktiv national fortolkning af EU’s cabotageregler. Som reglerne bliver fortolket nu, kan udenlandske busvognmænd nemlig køre mere eller mindre permanent i Danmark i op til 3 måneder ad gangen, hvor tidstællingen bliver nulstillet, lige så snart man forlader landet. I praksis betyder dette, at udenlandske busvognmænd kan køre i Danmark i et par måneder ad gangen, tage et hurtigt smut over Øresundsbroen for derefter at vende tilbage til Danmark og påbegynde 3 måneders ny lovlig kørsel.

Politiets vejsidekontrol i juni 2018 viste derudover, at en kæmpe overvægt af de udenlandske busvirksomheder ikke er momsregistreret i Danmark. Kombineret med at udenlandske busvognmænd ikke behøver at følge danske løn- og arbejdsvilkår, har dette resulteret i, at priserne er blevet dumpet på turistbusmarkedet, og at udenlandske turistbusser har kapret omkring 75 % af kørslen.

Ifølge adm. Direktør i Dansk PersonTransport, Michael Nielsen, er det derfor særdeles tiltrængt, at regeringen tager hånd om den nuværende fortolkning af cabotagereglerne.

“Den nuværende situation er uholdbar, og vi risikerer, at flere danske busvognmænd må dreje nøglen om, hvis ikke vi handler nu. En strengere fortolkning af cabotagereglerne vil være et kæmpe skridt i den rigtige retning, og er et tiltag, der er essentielt, hvis vi skal kunne få bugt med problemerne.”

Lige løn for samme arbejde
Udover at ville omfortolke de eksisterende cabotageregler påpeger udspillet nødvendigheden af at komme unfair konkurrence i vejtransporten til livs. Dette skal gøres ved at sikre lige løn for samme arbejde. Her henviser udspillet til DA og FH’s løsningsforslag, der fastslår, at udenlandske vognmænd der udfører national kørsel i Danmark skal give deres chauffører en løn, der svarer til niveauet i de mest repræsentative kollektive overenskomster i Danmark.

DA og FHs løsningsforslag har rod i godskørselsloven, men i et særskilt punkt påpeges det, at de samme regler bør gøre sig gældende for busområdet. Dansk PersonTransport har tidligere skrevet om forslaget i positive vendinger og hilser derfor regeringens tiltag velkomment (Dansk PersonTransport støtter DA og FHs løsningsforslag på cabotageområdet).

Flere ressourcer skal sikre en retmæssig håndhævelse og kontrol
Sidst afsætter udspillet 15 mio. kroner til at styrke den overordnede kontrolindsats på vejtransportområdet og hæver i samme ombæring antallet af kontroller. For at en mere restriktiv fortolkning af EU’s cabotageregler vil opnå den ønskede effekt skal der udvikles et særskilt transportmodul i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), hvilket skal styrke kontrolmulighederne af udenlandske chauffører, der udfører transport i Danmark. Derudover gives der flere beføjelser til myndighederne til at skride hurtigt ind i sager om udnyttelse af sårbare udenlandske arbejdstagere.

Det glæder Dansk PersonTransport, at udspillet ikke alene indfører løsninger på branchens aktuelle problemer, men også foranstaltninger, der skal sikre en stærk håndhævelse og kontrol af selvsamme.

“Vi har hele tiden sagt, at det ikke er nok bare at vedtage løsninger af denne art uden at følge dem op med tiltag, der skal sikre en vellykket implementering. Derfor er det positivt, at udspillet indeholder tiltag, der skal sikre håndhævelsen og kontrollen af de foreslåede løsninger. Dermed indeholder regeringens udspil en række tiltrængte elementer, som foreningen kan stille sig bag. Samtidig tegner udspillet et billede af, at cabotageproblemerne på busområdet er rykket frem på dagsordenen og bliver betragtet som et presserende problem fra politisk side. Nu må vi håbe, at det også kommer til at fylde noget i den igangværende valgkamp,” lyder det fra Michael Nielsen.

Udsigterne for regeringens udspil afhænger i første omgang af det kommende valg.