Turistkørsel

|05.04.2019

Dansk PersonTransport støtter DA og FHs løsningsforslag på cabotageområdet

Et nyt løsningsforslag fra DA og FH tilføjer en bestemmelse i udstationeringsdirektivet, der sikrer, at udenlandske vognmænd, der kører cabotagekørsel i Danmark skal følge niveauet i de kollektive overenskomster, der er indgået af de på området mest repræsentative arbejdsmarkedsparter. Dansk PersonTransport bakker op om forslaget.


DA og FH har netop indsendt et løsningsforslag til Beskæftigelsesministeriet, der bestemmer, hvordan danske løn- og arbejdsforhold bør defineres, når udenlandske vognmænd kører cabotagekørsel i Danmark. Forslaget fra DA og FH er i tråd med det forslag, som Dansk PersonTransport tidligere indsendte og passer også rigtig fint med, at EU-Parlamentet netop har stemt Mobilitetspakke 1 igennem, der tilsiger, at udenlandske busvirksomheder skal aflønne deres chauffører efter danske løn- og arbejdsforhold fra første dag, som de kører cabotagekørsel i Danmark.

DA og FHs løsningsforslag har rod i godskørselsloven, men i et særskilt punkt påpeges det, at de samme regler bør gøre sig gældende for busområdet. Konkret peger løsningsforslaget på, at udenlandske vognmænd skal følge omkostningsniveauet i de kollektive overenskomster, der er indgået af de på godkørselslovens område mest repræsentative arbejdsmarkeds-parter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Implementering kan ikke gå hurtigt nok
Dansk PersonTransport bakker op om løsningsforslaget og kalder på en hurtig implementering specielt i forhold til buskørselsloven, da de udenlandske operatører især opererer i den danske turismehøjsæson, der er lige om hjørnet.

“Dansk PersonTransport bakker fuldt og fast op om løsningsforslaget indsendt af DA og FH. Det er dog vigtigt at nævne, at implementeringen skal foregå i et hastigt tempo også i buskørselsloven. Der er højsæson for turistbuskørsel meget snart, og mange af de danske busvognmænd kan ikke endnu en sæson bære at skulle gå glip af omsætning, grundet de udenlandske bussers sociale dumping og momsunddragelse. Vi risikerer derfor at miste yderligere danske arbejdspladser, hvis vi tøver eller ryster på hånden, hvilket også er grundet til at Dansk PersonTransport i dag har anmeldt fire at de største udenlandske busvognmænd, der opererer mere eller mindre permanent i Danmark, til politiet for momsunddragelse” lyder det fra Michael Nielsen, adm. direktør i Dansk PersonTransport.