Coronavirus

|07.04.2020

DPT: 5 initiativer til genopretning af turistbusbranchen

Seneste undersøgelse viser en branche under meget hårdt pres, og flere er lukningstruede allerede nu. Dansk PersonTransport kontakter i disse dage myndigheder, ministre og andre relevante instanser for at gøre opmærksom på de fem initiativer, vi mener, der er helt nødvendige for at holde hånden under turistbusbranchen


Dansk PersonTransports undersøgelse blandt sine medlemmer viser, at alle de vognmænd, der kun kører turistbusser, har mistet 100 % af deres omsætning, siden coronakrisen ramte. Af dem står 10 % for at lukke og slukke inden for de næste tre måneder på trods af hjælpepakkerne. 30 % af dem melder, at de er lukningstruede senere i 2020, hvis tingene fortsætter, som de er, og hjælpepakkerne ikke forlænges. Det er især de mindre vognmænd med under 30 ansatte, der er lukningstruede i år.  De tal lagt sammen betyder, at mindst 40 % af de danske turistbusvognmænd er lukningstruede i år, hvis der ikke sker noget.

Udsigterne til bedring inden for denne branche er desværre ikke gode. Allerede 2. marts konkluderede OECD, at turismen er det hårdest ramte erhverv, og at det vil være påvirket hele 2020. Oxford Economics udregnede best case og worst case scenarios 16. marts. I deres best case scenario, hvor epidemien er inddæmmet efter fem måneder, vil turismen være kommet sig i 2022. I worst case-scenariet, hvor epidemien først er under kontrol efter otte måneder, vil turismeerhvervet først komme sig i 2023.
Uanset hvilke scenarier fremtiden bringer, står det helt fast, at der kommer til at gå lang tid, før turismeerhvervet er på fode igen. Der skal ske noget for styrke turismen og få det i gang igen.

Turistbusbranchen kører blandt andet kunderne til sportevents, arrangementer, udflugter, seværdigheder i ind- og udland. Lige nu er grænserne lukkede, og alle udflugter, arrangementer og events er aflyste lige op til højsæsonen – og for de store arrangementer helt frem til august. Vognmændene kommer fra en vinter, der er lavsæson, og hvor man tærer på opsparing eller kassekredit, indtil foråret og kunderne kommer igen. Med et de facto lukket forretningsgrundlag står mange på bar bund med udsigt til langvarig nedtur. Der er brug for likviditet, støtte og fleksibilitet til en blødende branche. Der skal forlænges og styrkes initiativer for at holde hånden under virksomhederne.

Der er fra Regeringens side kommet en stribe af initiativer, der holder hånden under virksomhederne frem til 8. juni, men der er brug for yderligere hjælp, hvis turistbusbranchen skal komme på fode igen efter corona. Derfor har Dansk PersonTransport fem konkrete initiativer til en genopretningspakke for turistbusbranchen:

1) Forlæng lønkompensationen

Dansk PersonTransport foreslår:

  • At modellen for lønkompensation forlænges for turistbusvirksomheder indtil april 2021.
  • At modellen for lønkompensation gøres mere fleksibel, så medarbejdere, der kan komme tilbage på deltid, kan gøre brug af ordningen

2) Udvidelse af og forlængelse af kompensationen af de faste udgifter

Dansk PersonTransport foreslår:

  • At modellen for kompensation af faste udgifter til turistbusvognmænd, indtil grænserne åbnes, og forsamlingsforbuddet ophæves, kompenseres 100 %, da de de facto kan betegnes som værende lukkede ved lov.
  • At hjælpepakken forlænges indtil april 2021 for turistbusvognmænd og udvides således, at virksomheder, der oplever omsætningsfald på 20 – 40 % kompenseres 20 %, 40 – 60 % kompenseres 40 % (nu 25 %), 60 – 80 % kompenseres 60 % (nu 50 %), 80 – 100 % kompenseres 80 %.

3) Udvidelse og forlængelse af hjælpepakken til små selvstændige

Dansk PersonTransport foreslår:

  • En udvidelse af hjælpepakken for selvstændige, så grænsen hæves fra 10 til 50 ansatte.
  • Forlænges af hjælpepakker indtil april 2021, hvor den næste turistsæson starter.

4) Forslag til hjælp med likviditet

Dansk PersonTransport foreslår:

  • At vægtafgift for turistbusser fremadrettet betales kvartalsvis i stedet for årligt, som det er i dag. Det vil sikre busvognmændene en varig likviditetsmæssig hjælp.

5) Turismefremmende initiativer

Dansk PersonTransport foreslår:

  • At der nedsættes en turisme taskforce, som skal fremme den nære/nationale turisme i en situation, hvor den globale turisme er svækket
  • At der foretages investeringer i forbedringer for de besøgende på landets rastepladser.
  • At der oprettes en statslig infrastrukturpulje, der kan bidrage til investeringer i på- og afsætningsfaciliteter for turistbusser i centrale byer og på destinationer, hvor der kommer mange turistbusser.

 

 

Du kan læse den fulde genopretningsplan her   Genopretningsplan DPT