03.06.2022

Dansk PersonTransports nye app skal dokumentere ulovlig cabotagekørsel

DPT annoncerede tilbage i april 2022 at en ny Cabotage-app var på trapperne. Nu kan appen downloades både i App Store og Google Play og har været brugt blandt københavnske buschauffører siden 16. maj.


Formålet med appen er at dokumentere ulovlig cabotagekørsel i Danmark, et problem der var meget udbredt før Corona-pandemien. Via appen kan chaufføren nemt og hurtigt via telefonens kamera indscanne registreringsnummeret på den udenlandske turistbus, og appen registrerer automatisk tid og det præcise sted for hvor bussen har befundet sig.

Høj aktivitet på appen ville øge chancen for at flere af de virksomheder der overtræder den danske lovgivning vil blive opdaget. Tidligere undersøgelser viser hvor effektiv chaufførernes afrapportering kan være i kampen mod ulovlig bus-cabotagekørsel – læs eksempelvis om en undersøgelse i 2017, hvor De Danske Busvognmænd sammen med vognmænd og chauffører kunne afsløre, at op mod 371 udenlandske busser kørte systematisk cabotage i København hen over sommeren.

Registreringerne er helt afgørende i kampen for at sikre mere effektiv håndhævelse af cabotagereglerne i Danmark, og det er ikke blevet mindre aktuelt efter at EU-kommissionen lige nu truer Danmark med en sag ved EU-domstolen, hvis ikke Danmark laver den danske fortolkning om hvor man lovligt kan køre cabotage i Danmark i op til syv sammenhængende dage pr. kalendermåned.

App’en ”Cabotage”, kan installeres både på iPhone, og Android telefoner fra App Store og Google Play.