Coronavirus

|30.04.2020

Bustrafikken over Storebælt gået i stå

Nedgangen i aktiviteten i branchen ses også på Storebæltsbroen - nyeste tal viser en nedgang på ca. 95 % i bustrafikken


Trafikken over Storebælt giver en god indikation af, hvor høj aktiviteten er i branchen, og det er ikke overraskende, at tallene for uge 12 og frem har været banket helt i bund med en bustrafik over broen, som i flere uger har beløbet sig til 7 busser om dagen eller under 50 om ugen, som formentlig alle er fjernbusser.

Tallene viser også, at der allerede fra begyndelsen af februar var en vis nedgang i trafikken på 10-25 % i februar (uge 6-9), hvorefter nedgangen for alvor tager fart og nu ligger stabilt på ca. 95 % nedgang i bustrafikken.

Det er en af årsagerne til, at Dansk PersonTransport har udarbejdet en Genopretningsplan, som er sendt til de relevante ministre, og som vi kan bane vejen for, at der tages hånd om turistbusbranchen, som er ekstraordinært hårdt ramt af nedlukningen af samfundet.