20.09.2018

Balanceret fjernbusudspil følger opfordring fra Danske Busvognmænd

Transportministeren har præsenteret et nyt transportudspil med en god balance. Danske Busvognmænd har allerede i forbindelse med EU-kommissionens transportinitiativ slået på tromme for en minimal rutelængde på 75 km og glæder sig derfor over udspillet.


Transportministeren har i udspillet “Nemmere kollektiv trafik” lagt op til, at kvaliteterne ved fjernbustrafikken skal komme flere dele af landet til gode. Konkret foreslås, at fjernbustrafik fremadrettet kan udføres på ture over 75 km, hvor det i dag kræver, at man krydser flere regionsgrænser for at drive trafikken.

God balance
Danske Busvognmænd er glade for udspillet, der rammer en god balance i forhold til den øvrige kollektive trafik. “De nuværende regler for fjernbustrafikken blev lagt fast for over 10 år siden, og siden er der sket meget med både fjernbustrafikken og med den måde, vi transporterer os på. Derfor er vi glade for en revision, og transportministerens udspil ser godt ud,” udtaler Michael Nielsen, der er direktør i brancheforeningen Danske Busvognmænd, der repræsenterer den danske busbranche.

“Vi mener, at forslaget med 75 km giver god mulighed for, at flere områder og flere passagerer i Danmark får glæde af fjernbustrafikkens fordele og ikke mindst udkantsområder, der kan forbindes tættere og mere direkte med de større byer. Samtidig sikrer forslaget, efter vores opfattelse, en god balance i forhold til den øvrige kollektive trafik.”

Fjernbusser – en del af den kollektive trafik
“Forslaget stiller også – med rette – store krav til, at fjernsbusoperatørerne sikrer en pålidelig betjening med mindst én dobbeltur fem af ugens dage. Dette er i tråd med det ansvar, busbranchen ønsker at påtage sig for at blive en integreret del af det kollektive trafiknet, og vi arbejder også med dette på andre punkter som f.eks. mulighed for at give de samme rabatter til studerende, pensionister og børn som de får hos DSB og trafikselskaberne, visning af fjernbusrejserne på Rejseplanen.dk og adgang til stoppesteder og terminaler,” afslutter Michael Nielsen.

Transportministeriets forslag om fjernbusser – kort:

  • Afstandskravene ensrettes og sænkes til ét landsdækkende afstandskrav på minimum 75 km mellem fjernbuspassagerens på- og afstigning.
  • Betjeningskravet øges fra én afgang fire dage ugentligt til mindst én dobbelttur fem gange ugentligt.
  • Tilsynsgrundlaget og sanktionssystemet overfor branchen skærpes med det formål at undgå snyd i branchen.

Læs forslaget her: Nemmere kollektive trafik

Du kan læse mere om Danske Busvognmænds indspark til EU-komissionens transportinitiativ og forslaget om en minimumslængde på 75 km her.