Coronavirus

|01.04.2020

Ansøgning til hjælpepakke til små selvstændige er åbnet

Den næste pakke til det nødstedte erhvervsliv er åbnet nu. Det er hjælpepakken til små selvstændige, hvor der kan søges om kompensation for 75 % af virksomhedens gennemsnitlige månedlige tab i omsætning. Læs mere om hjælpepakken her


Hjælpepakken til små selvstændige er åben nu

Hvem dækker pakken:
Hjælpepakken kommer til at dække virksomheder med maks. 10 fuldtidsansatte.
Ordningen kræver, at den selvstændige ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden. For at modtage kompensation skal du begrunde, at omsætningstabet er en konsekvens af coronavirus.
Derudover skal du indberette det forventede omsætningstab på tro og love

Hvad dækker pakken:
Man kan få midlertidig kompensation for tabt omsætning, der skyldes coronavirus. Det er et krav, at coronavirus har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %. Kompensationen vil udgøre 75 % af det gennemsnitlige månedlige omsætningstab – dog kan det maksimalt være 23.000 kr. pr. måned – og dermed knap 70.000 kr. i en periode på tre måneder.

Hvornår dækker pakken:
Ordningen kommer til at gælde perioden fra og med 9. marts 2020 til 8. juni 2020.

Hvor søger jeg pakken:
Du kan søge på www.virksomhedsguiden.dk
Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.
Alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

Læs mere på virksomhedsguidens side om hjælpepakken

Dansk PersonTransport vil holde dig løbende opdateret på web, Facebook og nyhedsmail

I sidste uge åbnede hjælpepakken for lønkompensation, som fortsat kan søges.