Ansøgning til hjælpepakke om lønkompensation åbner i dag
Klokken 12.00 i dag onsdag 25.03.20 åbnes der for ansøgninger til hjælpepakken til midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked
25 marts 2020

Lønkompensationsordningen gælder virksomheder, som oplever arbejdsmangel som følge af corona. Det vil sige, virksomheder, som på grund af økonomiske problemer har måttet hjemsende medarbejdere med løn fra d. 9. marts 2020. (Det er muligt, man har måttet sende medarbejdere hjem inden den dato, men kompensationen vil kun gælde fra og med den dato.)

Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen, og kompensationen bliver udbetalt på baggrund af virksomhedens oplysninger om det antal medarbejdere, der er sendt hjem med fuld løn pga. corona.
I ansøgningen skal virksomheden også angive og begrunde, for hvilken periode den forventer at have arbejdsmangel, det kan dog maks. være tre måneder inden for perioden 9. marts til 9. juni 2020. I første omgang gives oplysningerne på ”tro og love”, og senere vil der komme en kontrolfase af oplysningerne for at undgå snyd og bedrag.

Betingelser

Du kan kun bruge lønkompensationsordningen, hvis du ikke afskediger medarbejdere eller sender dem hjem uden løn. (Du må gerne afskedige af andre grunde end økonomi såsom tyveri). Det er kun i den periode, du får lønkompensation, det gælder, at du ikke må afskedige eller hjemsende uden løn.

Hvis virksomheden står over for en yderligere forværring og har brug for at sende flere medarbejdere hjem med løn, kan man ansøge om at få flere medarbejdere omfattet af ordningen.

Man kan som virksomhedsejer ikke få dækket de samme udgifter flere gange via forskellige støtteordninger.

Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.

Du kan læse mere her:

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/skal-din-virksomhed-varsle-afskedigelser/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/

Hvis du vil ansøge om kompensation eller overvejer at søge om kompensation til denne hjælpepakke, anbefaler vi, at du henvender dig til din arbejdsgiverforening.

Hjælpepakkerne med kompensation for mindre selvstændige og kompensation for faste omkostninger er endnu ikke åben for ansøgninger, vi vil holde jer opdaterede, så snart vi ved, hvornår det sker.