Coronavirus

|22.03.2020

Aftale om kapacitetstilpassede køreplaner

Dansk PersonTransport og trafikselskaberne har aftalt et forståelsespapir, der skal danne rammerne om kapacitetstilpasninger i lyset af den aktuelle COVID19-epidemi. På baggrund af forståelsespapiret skal indgås juridisk bindende aftaler mellem det enkelte busselskab og trafikselskabet. Forståelsespapiret vedrører almindelig rutekørsel


Dansk PersonTransport har aftalt et forståelsespapir med de danske trafikselskaber om kapacitetstilpasninger af den kollektive bustrafik i lyset af den aktuelle COVID19-epidemi.

Forståelsespapiret omhandler:

  1. Muligheden for at indføre en kapacitetstilpasning af den kollektive bustrafik med kort varsel, og herunder også vende tilbage til alm. køreplan med kort varsel.
  2. Om kontraktbetaling og økonomi. Der ydes fuldt vederlag efter den nugældende køreplan, dog:
    • Fratrukket variable omkostninger (Brændstof og vedligeholdelse).
    • Fratrukket sygedagpengerefusion for COVID-19 relateret sygefravær.
    • Fratrukket tab der dækkes af diverse statslige hjælpepakker.
    • Fratrukket omkostninger lønomkostninger, som I frigør jer fra jf. aftaler mellem arbejdsmarkedets parter

Forståelsespapir om kapacitetstilpasninger i lyset af den aktuelle COVID19-epidemi d. 22.03.2020

Dansk PersonTransport orientering om forståelsespapiret 22.03.2020