10.02.2023

50 millioner kroner til grønne busser

Som en del af den store infrastrukturaftale for 2035, som et bredt flertal i Folketinget står bag, er der i dag blevet fordelt 50 millioner kroner til en række grønne tiltag på busområdet.


De 50 millioner skal konkret bruges på at omstille dieselbusser til elbusser og til ladeinfrastruktur og garageanlæg. Der gives støtte til i alt otte projekter og modtagerne af støtten er Region Nordjylland, Region Hovedstaden, Bornholms Regionskommune og Trafikselskabet Movia.

I Infrastrukturaftalen er der i alt afsat en pulje på 250 millioner i en pulje til at mindske udledningerne fra den kollektive trafik. Partierne har aftalt, at de vil fordele 50 millioner om året til det formål i perioden fra 2022 til 2026, og det er midlerne for 2023, som partierne nu er blevet enige om at fordele.

Det er regeringen (Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne), SF, Liberal Alliance, De Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og Dansk Folkeparti, der står bag aftalen.

Med puljerne styrkes den ambitiøse og hurtige udrulning af grønne busser i den kollektive bustrafik. Danske PersonTransport har beregnet, at 52,97% af trafikarbejdet i den kollektive bustrafik i 2024 vil være med klimavenlige busser.

Du kan læse mere om de otte projekter, der modtager støtte, her