22.12.2022

2022: Et godt år for den grønne omstilling af bustrafikken

På trods af energiprisernes himmelflugt, holder den grønne omstilling af den kollektive trafik et højt tempo. Det er dog desværre ikke nødvendigvis nok.


Med et fortsat efterslæb i passagertallet efter COVID-19-krisen suppleret med skyhøje energipriser bliver 2022 ikke et år man ser tilbage på med stor glæde i den kollektive trafik. Den grønne omstilling af bustrafikken – og navnlig elektrificeringen –  der har taget fart siden 2019 er til gengæld fortsat i næsten uhindret tempo. Med udgangen af 2022 er der 1.116 klimavenlige busser i drift (elektricitet, biogas og biodiesel) og ikke mindre end 39,05% af transportarbejdet i den kollektive trafik foregår med klimavenlige busser.

Ydermere blev 2022 året hvor der blevet taget beslutninger og iværksat udbud om flere klimavenlige busser i de kommende år. Ifølge Dansk PersonTransports beregninger er der allerede taget beslutninger og gennemført udbud der løfter den klimavenlig bustrafik yderligere til 52,97% af trafikarbejdet i 2024. Elbusserne er klart dominerende. I 2024 vil der være 1.004 elbusser i den kollektive trafik svarende til cirka 1/3 af alle busser.

Andel af bustrafik der sker med klimavenlige busser (2008 til 2024)
Kilde: Dansk PersonTransports udbudsdatabase

Hvad så nu?

På baggrund af erfaringerne – gode og dårlige – har Dansk PersonTransport udarbejdet Anbefalinger til grøn bustrafik” til hvordan kommuner, regioner og trafikselskaber bedst fortsætter og gennemfører den grønne omstilling.

Selvom det er gået stærkt og godt indtil videre, er svaret ikke nødvendigvis at holde speederen i bund. Der kan sagtens være situationer – hvis muligt –  hvor man skal udsætte og udskyde omstillingen. Fokus bør være at opretholde et højt og stabilt serviceniveau i den kollektive trafik. Klimagevinsterne ved kollektiv trafik kommer for alvor, når danskerne i højere grad opfatter den kollektive trafik som et attraktivt alternativ til personbilen. Det er derfor helt rigtigt set af SVM-regeringen, at den vil tage initiativer til at gøre den kollektive trafik mere attraktiv som erklæret i regeringsgrundlaget.