12.02.2019

4.3 – Længde fra kontraktindgåelse til kørselsstart


Der bør være et tidsrum på 6 måneder fra kontraktindgåelse til starten for kørslen. Såfremt der er vægtige grunde herfor, bør både busvognmand og kommune kunne udsætte starten for kørslen efter aftale.

4.4 Bør kommune/entreprenør kunne opsige kontrakten med varsel?