4.3 – Længde fra kontraktindgåelse til kørselsstart
12 februar 2019

Der bør være et tidsrum på 6 måneder fra kontraktindgåelse til starten for kørslen. Såfremt der er vægtige grunde herfor, bør både busvognmand og kommune kunne udsætte starten for kørslen efter aftale.

4.4 Bør kommune/entreprenør kunne opsige kontrakten med varsel?